Partner meeting Badajoz

Do městečka Badajoz v oblasti Extremadura na jihu Španělska se ve dnech 25.-26.2.2016 sjelo 32 zástupců z Portugalska, Španělska, Malty a České republiky, jakožto partnerů projektu „Aktivní občané pro aktivní ochranu klimatu“, jehož vedoucím partnerem je rakouský Verein Energie *Zukunft* Wagram, aby jim byly představeny ekologické projekty a aktivity místních organizací, spolků a obyvatel.

Cílem projektu je především výměna zkušeností jednotlivých partnerů, navázání kontaktů a získání inspirace pro rozvoj dalších ekologických aktivit na územích jednotlivých partnerských zemí. Hlavním obsahem programu dvoudenní návštěvy byly exkurze, prohlídky, prezentace zkušeností partnerů v oblasti ochrany klimatu a diskuze nad ekologickými tématy a aktivitami.

První den návštěvy byly partnerům představeny projekty městečka Badajoz. První návštěva se týkala místní geotermální elektrárny, odpoledne byla naplánována prohlídka obrovské fotovoltaiky, která se nacházela 15 minut cesty autobusem za město a jejíž rozloha přesahovala 200ha plochy. Na závěr dne proběhlo oficiální uvítání místními autoritami, po kterém následovala společná večeře a večerní prohlídka města.

Druhý den se partneři měli možnost zúčastnit výjezdu do nedalekého historického města Cáceres, po jehož prohlídce následovaly prezentace jednotlivých partnerů na tamní radnici. Prezentace měly po celou dobu simultánní překlad buď ze španělsštiny do angličtiny nebo obráce, podle toho, který z partnerů zrovna představoval ekologické aktivity ve svém městě.

Po vzájemném vyslechnutí všech prezentací předal organizátor závěrečné slovo představitelům autorit z města Cáceres, kteří projektové setkání oficiálně zakončili. Další setkání bylo naplánováno na květen, jeho pořadatelem bude partner z Malty.