O projektu - Revitalizace naučné stezky Amerika

Atraktivní, ale dosud nepřístupná a nevyužívaná lokalita na území městské části Praha 9 zpřístupňující unikátní technickou památku Prosecké podzemí a přírodní památku Prosecké skály získala s přispěním dotace z evropských peněz novou podobu. Revitalizace zahrnovala vybudování vyhlídkové terasy, úpravu vstupního prostoru, parkové, sadové a zahradnické úpravy. Projekt byl důležitým prvkem širšího záměru městské části Praha 9 zpřístupnit přírodní a historické památky lokality – podzemní štoly Amerika I a Močálka široké veřejnosti. Revitalizovaná lokalita naučné stezky Amerika se tak přiřadila k dalším projektům úprav veřejného prostoru, které se městské části Praha 9 podařilo realizovat v posledních letech. Mezi tyto projekty patří revitalizace parků Přátelství, Balabenka, dvě etapy revitalizace Parku Srdce a projekty Revitalizace pěší zóny Jablonecká a Parter Starý Prosek.

Projekt revitalizace naučné stezky Amerika přeměnil nepřístupnou, zanedbanou a nevyužívanou lokalitu na kvalitní městský veřejný prostor sloužící širokému spektru návštěvníků.

Hlavním cílem projektu bylo revitalizací a novým využitím městského veřejného prostoru zvýšit nabídku pro rekreaci a odpočinek obyvatel a zlepšit životní prostředí v MČ Praha 9.

Konkrétně se jednalo o celkovou revitalizaci v současnosti nepřístupné a nevyužívané plochy typu brownfields, která bude zahrnovat:

vybudování vyhlídkové terasy se zázemím,
úpravu vstupního prostoru zahrnující vybudování komunikací a zpevněných ploch o úpravu vstupního prostoru zahrnující vybudování 12 parkovacích stání, nového chodníku, chodníkového přejezdu a nového přechodu pro chodce při ulici Na Vyhlídce,
vybudování nových přípojek technické infrastruktury (elektřina, voda, kanalizace),
vybudování pěší vyhlídkové trasy po hraně proseckých skal směrem k ulici Nad Kundratkou jako rozšíření stávající naučné stezky městské části (I. severozápadní vlastivědná stezka),
realizaci parkových, sadových a zahradnických úprav území.

Realizací projektu došlo k úpravě veřejného prostranství o celkové rozloze 9 563 m2.

Projekt Revitalizace naučné stezky Amerika byl zároveň součástí širšího investičního záměru městské části Praha 9 na zpřístupnění unikátní historické památky Prosecké podzemí a jeho propojení s naučnou stezkou přibližující návštěvníkům přírodní památku Prosecké skály. Tento projekt tvořil druhou etapu záměru. První etapou bylo vybudování šachty do podzemí, které probíhalo souběžně. Navazující třetí etapou pak dobudování objektu návštěvnického centra zahrnující krytou vyhlídkovou plošinu. Poslední fází - úprava podzemních chodeb pro vybudování návštěvnického okruhu a zabezpečení bezpečnosti návštěvníků.

Na projektu se také podílel také spolek SAM a spol., který se ve své činnosti zajímá o rozvoj městské části Praha 9, pomáhá MČ s údržbou problémových lokalit a s městskou částí se již několik let podílí na organizaci volnočasových aktivit. Volnočasové aktivity přístupné zejména občanům MČ Prahy 9 bude spolek provozovat i v revitalizované lokalitě.

Revitalizovaná lokalita s vybudovaným návštěvnickým zázemím, provedenými parkovými, sadovými a zahradnickými úpravami a zpřístupněnou vyhlídkovou pěší trasou s naučnou stezkou se bezesporu stane oblíbeným místem pro trávení volného času a setkávání obyvatel Prahy 9 a dalších obyvatel a návštěvníků Prahy.