Nová základní škola Elektra na Praze 9 úspěšně prošla kolaudací a už v září přivítá první žáky

Budoucí ZŠ a MŠ Elektra je největší základní školou, která od roku 1989 vznikla v Praze v číslovaných městských částech. Jejím investorem je městská část Praha 9.

 4. září 2023 zasednou děti do lavic nové školy v Sousedíkově ulici v pražských Vysočanech. Školu se podařilo zkolaudovat v polovině června, v tuto chvíli probíhá dovybavování a přípravy na otevření. Městská část dodržela harmonogram i předpokládaný rozpočet výstavby, což je u tak velké veřejné stavby unikát. Výjimečná je také cena, za kterou se podařilo Elektru postavit: škola pro 800 žáků se školkou pro 78 dětí stála přibližně 570 milionů korun. Srovnatelné veřejné stavby jsou dnes projektovány s rozpočtem přes miliardu korun.

„Školu jsme začali připravovat už v roce 2011. Museli jsme se vypořádat s řadou potíží, mimo jiné s odvoláváním a připomínkami sousedů, které výstavbu zdržely. Samotná stavba pak trvala jen dva roky. Dnes ale máme krásnou moderní školu 21. století, která vychází v přepočtu zhruba na 700 tisíc korun na jednoho žáka, což je unikát. Školu jsme více než z poloviny dokázali financovat z vlastních prostředků, takže můžeme říct, že si Praha 9 postavila školu, a jsme na to pyšní. Vzhledem k rozvoji, kterým Praha 9 a zejména Vysočany procházejí, už na vedlejším pozemku připravujeme další etapu školy Elektra,“ říká starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.

Škola pro 21. století

Základní škola se plánovala na malém pozemku (3300 metrů čtverečních), protože v té době Praha 9 jinou parcelu vhodnou ke stavbě školy nevlastnila. Projektanti museli efektivně využít každý metr. Výsledkem je škola, která má velkorysé třídy, dostatečně široká schodiště, venkovní hřiště, velkou vnitřní tělocvičnu, jídelnu, nejmodernější kuchyň, a dokonce i atrium a venkovní relaxační prostor. V průběhu výstavby Praha 9 získala i okolní pozemky, na kterých plánuje stavět další školská zařízení.

„Školu jsme postavili za zhruba 570 milionů korun, při efektivním nakládání s penězi vznikla kvalitní, funkční a podle mě i architektonicky povedená škola. Obdobné školy, které jsou teď v přípravě, vycházejí na dvakrát tolik. Už se mi ozývají starostové z dalších městských částí, že se chtějí přijít podívat a poradit. Rádi je u nás přivítáme. Nových škol potřebuje Praha víc než deset a peněz nebude nikdy dost. Jestli budou v tomhle ostatní od Devítky opisovat, vůbec se zlobit nebudeme,“ říká starosta Tomáš Portlík.

Hlavní budovu školy tvoří dvojice navzájem kolmých objektů: čtyřpodlažní - rovnoběžný se Sousedíkovou ulicí a třípodlažní. Ke čtyřpodlažní budově pak z druhé strany přiléhá stavba s tělocvičnou a jídelnou. Projekt využívá přirozené svažitosti území a celé vstupní podlaží částečně zapouští do terénu. V tomto polosuterénu se nachází hlavní vstup v podobě proskleného atria, dále šatny, vstup do tělocvičen, zázemí a gastroprovoz, kryté parkování. Zelená střecha nad suterénem vytváří vnitřní atrium školy a navazuje na zahradu mateřské školy.

Ve čtyřpodlažní budově žáci ze svých tříd uvidí převážně do zahrady školního areálu, naopak speciální učebny jsou orientovány na sever. Dále zde bude sídlit administrativa školy, místo je tu plánováno pro část jídelny s varnou a výdejem jídla a byt školníka.

Třídy mateřské školy, přípravná třída a třídy ročníků prvního stupně jsou projektovány ve třípodlažní budově. Z heren pro předškolní děti v přízemí je navíc přímý přístup na zahradu a na oplocené hřiště mateřské školy. Na zelenou střechu budovy navazuje terasa pro venkovní výuku.

Jako venkovní hřiště bude sloužit střecha tělocvičny ve třetím objektu, který je částečně zapuštěný v terénu. A pro případ, že by tělocvičny využívala ve večerních hodinách veřejnost, je navržen samostatný vstup z východní strany.

Elektra má celkem 33 tříd: 3 v mateřské škole, 1 pro přípravnou třídu, 15 kmenových pro první stupeň základní školy, 8 kmenových pro druhý stupeň základní školy a 6 odborných učeben – pro informatiku, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, multimediální/přednáškovou a dvě jazykové učebny.

Škola se může pochlubit sportovním zázemím – velkou tělocvičnou, gymnastickým sálem/posilovnou a venkovním hřištěm na střeše s tartanovým povrchem. Další venkovní hřiště vzniklo z boku hlavní budovy.

První děti přijdou v září

Kromě toho, že při stavbě nové moderní školy odvedli skvělou práci architekti, projektanti i stavební firmy, se radnici podařilo také dodržet harmonogram a plánovaný rozpočet!  Během výstavby školy došlo ke skokovým nárůstům cen stavebních materiálů, začala válka na Ukrajině a energetická krize. Na řadu změn muselo investiční oddělení reagovat za pochodu, například projekt počítal s vybavením kuchyně na plyn, které bylo zaměněno na vybavení elektro se systémem řízení spotřeby elektrické energie.

I když kolaudační řízení v polovině června dopadlo dobře, může být Základní a mateřská škola Elektra v plném provozu až po zápisu do školského rejstříku, tedy od září roku 2024. Závazná legislativa totiž nedovoluje splnit veškeré náležitosti, které by umožnily zahájit provoz nové školy jako samostatného subjektu už od letošního září. První školáci se tu však přesto objeví po letošních letních prázdninách.

„Otevřít Elektru jako samostatný školský subjekt od letošního září nám legislativa a administrativa úplně neumožňuje, hledali jsme jiný způsob, jak vyhovět zájmu rodičů a část prostor nové školy zprovoznit už letos. Vytvořili jsme proto z Elektry detašované pracoviště ZŠ Novoborská. Velké poděkování patří kolegyni Tereze Štaubrové, která se toho ujala. Toto provizorní řešení pro první rok provozu nové školy bude znamenat náročnější administrativu, ale školu chceme otevřít co nejdříve a jiná cesta není možná,“ vysvětluje předsedkyně školské komise Rady MČ Praha 9 Renata Portlíková.

„V září 2023 otevřeme v nové škole tři první třídy a po jedné druhou, třetí a čtvrtou třídu základní školy. Budova i učebny budou materiálně i didakticky plně vybaveny, pedagogy máme zajištěny. Děti budou moci využít školní stravování i odpolední pobyt ve školní družině,“ upřesňuje radní MČ Praha 9 a zároveň ředitelka ZŠ Novoborská Tereza Štaubrová.

Praha 9 je nejrychleji se rozvíjející městskou částí

                                                                                                                                                                                Devítka už dávno není periferie, právě naopak, pomalu se stává centrem – přinejmenším tím lokálním a byznysovým. Má to ale i svá rizika, protože chceme zachovat naši městskou část především jako příjemné místo k životu. To znamená, že musíme držet krok s investory a dbát na to, aby za developmentem nekulhala občanská vybavenost, tedy především školy, školky, sportovní vyžití a parky. Jsem rád, že se nám to daří. Do školství investujeme kontinuálně, a i tento rok tvoří největší položku rozpočtu,“ říká starosta Tomáš Portlík.

Za posledních 5 let realizovala Praha 9 celou řadu přístaveb (ZŠ a MŠ Na Balabence, ZŠ Novoborská,ZŠ Špitálská, a ZŠ Litvínovská), čímž navýšila kapacity základních škol o 723 dětí. Vnitřními úpravami vznikla místa pro dalších 455 dětí. Když připočteme Elektru pro 800 dětí, kapacity základních škol v Praze 9 jsme zvýšili za pět let o téměř 2000 míst ve školách.

Ale ani to nestačí. „V loňském roce se Praze 9 podařilo získat více než hektarový pozemek České pošty, který sousedí s Elektrou. Začali jsme tu připravovat rozšíření základní školy Elektra a intenzivně jednáme s Hlavním městem Prahou o výstavbě střední školy, kterých je také nedostatek. Pro Prahu 9 je vzdělávání priorita a jedním z našich cílů je vybudovat zde unikátní školní kampus,“ dodává starosta Tomáš Portlík.

Paradox: dlouhá cesta ke stavebnímu povolení, rychlá výstavba

  • První kroky vedoucí k pravomocnému stavebnímu povolení Základní a mateřské školy Elektra sahají až do roku 2011, kdy vznikla první studie možné zástavby pozemků ve vlastnictví městské části Praha 9.
  • V roce 2013 na základě vypracované demografické studie s prognózou vývoje věkové struktury obyvatel v Praze 9, která sloužila zejména jako podklad pro plánování kapacit a dostupnosti veřejných služeb, stanovila městská část kritéria na počet žáků základní i mateřské školy. Záhy začaly projektové práce, jež vedly v roce 2015 k podání žádosti o umístění stavby na stavební úřad.
  • Autorem návrhu stavby je Sdružení BOMART – ADR, sdružující projekční kancelář BOMART spol. s r.o. a architektonický ateliér ADR, s.r.o.
  • Během následujících let se musela samospráva vypořádat s řadou námitek místních obyvatel proti výstavbě školy. Začátkem roku 2018 získal projekt platné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení bylo vydáno v lednu 2020.
  • 31. května 2021 předala devátá městská část staveniště konsorciu firem, které vítězně vyšly z komplikovaného výběrového řízení na dodavatele stavby v dubnu 2021.
  • 21. února 2023 rozhodla Rada MČ Praha 9, že se budova školy Elektra stane pro školní rok 2023/2024 detašovaným pracovištěm Základní školy Novoborská.
  • 15. června 2023 úspěšně proběhla kolaudace stavby
  • 19. června 2023 byl vydán kolaudační souhlas
  • 27. června 2023 bylo přiděleno číslo popisné 1044 a číslo orientační 8

 

Základní údaje:

Investor: MČ Praha 9

Počet tříd: 33

Počet dětí: 800 žáků + 78 dětí v MŠ

Cena: 570 milionů  

Projektant a architekt: konsorcium Bomart a ateliér ADR

Cena projektu: 22 milionů korun

Stavební firma: konsorcium PP53 a SMP

 

 

foto Elektra
Přílohy