Noc s Andersenem pomáhá při čtenářské pregramotnosti

Populární elektronická média vytlačují knihy v jejich klasické podobě. Jde o čím dál těžší boj, a proto se různé organizace snaží motivovat zejména děti, aby si do ruky vzaly knihu, prohlédly si obrázky a listovaly textem jednu stránku za druhou. Proti lákadlům v podobě bezduchého vysedávání před televizní obrazovkou je to velmi těžký úkol.

Jedna z cest, jak dětem knihy přiblížit, je dnes již tradiční jarní akce Noc s Andersenem, jejíž začátky spadají do roku 2000. Zábavnou formou se děti seznamují s knihami, hrají si se slovy, písmeny, plní různé úkoly, mění se v literární postavy a odměnou je jim přespání.

Do této akce se v minulosti zapojilo několik mateřských škol z Prahy 9. V letošním roce se v MŠ U Nové školy vypravili Cestou za překvapením praotce Čecha. Všechny úkoly souvisely s českými bájemi a pověstmi, děti se seznámily s postavami nejen v podobě obrázků, ale i v podobě přestrojení. Viděly tak samotného praotce Čechy, který úkoly rozdával a poznaly i Libuši. Po skončení náročného, ale zábavného a hlavně vzdělávacího programu si děti před usnutím poslechly pohádku. Po ranním vstávání se zapojily do přípravy snídaně formou rautu. 

„Tato akce je pro nás učitelky náročná vzhledem k přípravě i při samotné realizaci,“ informovala ředitelka MŠ U Nové školy Miroslava Karásková. „Nicméně výsledek stojí za námahu. Děti se zde učí všemi smysly nejen sebeobsluze, ale ohleduplnosti, ochotě, udržování pořádku a dalším běžným činnostem, které je doprovázejí a budou doprovázet celý život,“ dodala. Za hlavní přínos však považuje skutečnost, že si děti formou zážitkových her přibližují knihy, jejich obsah, ilustrace, významy slov a vět a v neposlední řadě si rozšiřují slovní zásobu.

Noc s Andersenem je jednou z aktivit, v jejíž realizaci budou mateřské školy pokračovat i v příštím školním roce v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v Praze 9. Zda půjde o monotématickou akci, nebo si každá mateřská škola zvolí jiné téma, se ředitelky rozhodnou začátkem příštího roku.

Fota: archiv MŠ U Nové školy

ilustrační foto
Přílohy