Nejčastěji kladené otázky

Tato rubrika vznikla k usnadnění postupu při koupi obecních bytů.

Budou zde zveřejňovány zajímavé a podnětné náměty, názory, otázky a odpovědi.

 1. Otázka: „Obdrželi jsme oznámení, za jak dlouho obdržíme nabídku?“
  Odpověď:
  Závaznou nabídku na odkoupení bytové jednotky obdržíte po vyhodnocení odpovědí oprávněných nájemců na zaslané oznámení o záměru odprodeje bytů. Nájemci byli vyzváni k odpovědi do 30 dnů. Poté, pokud bude více než 60 % nájemců souhlasit s odkoupením bytové jednotky, vydá MČ Praha 9 pokyn realizátorovi prodeje k odeslání závazné nabídky. Realizátor je povinen odeslat závaznou nabídku oprávněným nájemcům do 30 dnů od obdržení pokynu MČ Praha 9
 2. Otázka: „Obdrželi jsme nabídku, chtěli bychom si domluvit schůzku k uzavření smlouvy.“
  Odpověď:
  V tom případě je potřeba se spojit s realizátorem prodeje, firmou TOMMI – holding, s.r.o. na tel. č. 602 149 521 nebo 284 81 86 31
 3. Otázka: „Potřebuji si vyřídit úvěr.“
  Odpověď:
  Zavolejte realizátorovi prodeje, firmě TOMMI - holding, s.r.o. na tel. č. 602149 521 nebo 284 81 86 31.
  MČ Praha 9 uzavřela Dohody o spolupráci s Komerční bankou, a.s., Českomoravskou stavební spořitelnou, a.s., Hypoteční bankou, ČSOB, Wüstenrot stavební spořitelna.
 4. Otázka: „Obracím se na Vás s dotazem na způsob správy bytu v případě jeho odkoupení.“
  Odpověď:
  Správu bytu vykonává Společenství vlastníků jednotek domu. Informace v tomto smyslu je uvedena v návrhu kupní smlouvy včetně údaje o výši plateb na správu objektu a do fondu oprav na jeden vlastnický podíl.
 5. Otázka: „Jak je stanovena po prodeji bytu výše platby, která jde do fondu oprav, příp. v jakém rozpětí se tyto platby pohybují?“
  Odpověď:
  Viz výše. O výši příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou domu a do fondu oprav na příslušný rok rozhoduje schůze shromáždění vlastníků jednotek domu nadpoloviční většinou přítomných vlastnických podílů.
 6. Otázka: „Jak probíhají prodeje?“
  Odpověď:
  Harmonogram prodeje bytů do konce roku 2018 je zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 9 v rubrice Bydlení - Schválená usnesení.
 7. Otázka: „Co se stane, když byt nekoupím?“
  Odpověď:
  Nájemci, kteří neprojevili o koupi bytu zájem, zůstávají nájemci Městské části, které budou nadále platit nájem. Městské části zůstanou neprodané byty ve vlastnictví a stane se tak členem Společenství vlastníků jednotek, bude se podílet na správě, provozu a opravách domu v rozsahu spoluvlastnického podílu, tedy podle podlahové plochy jednotek, které vlastní. Nájemci, kteří zůstanou v nájmu u Městské části Praha 9 pak hradí dále v souladu s nájemní smlouvou buď smluvní nebo regulované nájemné.
 8. Otázka: „Jak se nakládá s volnými byty?“
  Odpověď:
  Nakládání s byty je plně v kompetenci Městské části Praha 9 v souladu s její bytovou koncepcí. Na část volných bytů budou vyhlašována výběrová řízení na prodej za nejvyšší nabídku. Proto doporučujeme zájemcům pravidelně sledovat časopis Devítka a internetové stránky www.praha9.cz