Návštěva představitelů MČ Praha 9 v Soluni 2.- 5.10.2012

Projekt  INVOLVE.
Program INTERREG IV.C

Návštěva představitelů MČ Praha 9 v Soluni

Zástupci MČ Praha 9 se ve dnech 3.- 4. října 2012 zúčastnili
společně s technickým ředitelem a PR managerem společnosti ROPID pracovní
návštěvy měst Soluň a Kalamaria, kterou pro partnery mezinárodního projektu
INVOLVE připravil řecký partner, rozvojová agentura ANATOLIKI S.A.. Pracovní
team projektu, vedený starostou MČ Praha 9 Ing. Janem Jarolímem, se sešel s
primátorem města Kalamaria,  na schůzce
byly projednány možné cesty spolupráce obou měst,  zejména v plánování a provozování veřejné
dopravy, zapojení místních subjektů při zajištění  dopravních služeb, návštěva pokračovala  prohlídkou Dopravního informačního
centra,  Výzkumného centra  dopravy a mobility ANATOLIKI S.A. a nakonec
prohlídkou instituce, která zajišťuje a monitoruje dopravní služby na  celém metropolitním území Soluně. Partneři
projektu, tj. MČ Praha 9 a
agentura  ANATOLIKI S.A., která
spolupracuje s městem Kalamaria, projednali  společná témata a problémy týkající se
propagace veřejné dopravy na území měst, informování veřejnosti prostřednictvím
dopravních infocenter, ale i webových portálů a mobilních aplikací, školení a
vzdělávání, zpracování jízdních řádů a navržení tras pro veřejné dopravní
prostředky, řešení parkování a dopady městské dopravy na životní prostředí.

MČ Praha 9 na začátku listopadu přivítá další zahraniční
partnery projektu INVOLVE a to představitele litevského partnera  z města Klaipeda, kteří se přijedou
seznámit  s provozem
midibusů,  a tento způsob dopravy pak
zavést na území města Klaipeda.