Na Praze 9 byla jako první v ČR vyzkoušena odlišná metoda testování

TISKOVÁ ZPRÁVA

V Praze 30. 3. 2021

Na Praze 9 byla jako první v ČR vyzkoušena odlišná metoda testování

Městská část Praha 9 ve spolupráci s laboratoří GHC Genetics hledá aktivně již delší dobu cesty, jak efektivně testovat žáky ve školách i zaměstnance úřadu a přidružených organizací spadající pod městskou část. Právě zaměstnanci se zúčastnili klíčového projektu PCR testování ze slin v rámci 16 uzavřených skupin, v nichž se osoby blíže setkávaly a kde tak byl v případě pozitivity pravděpodobný přenos. Tato forma testování ukázala cestu, kterou by bylo možné využít ve školách a dalších institucích v době, kdy lze očekávat postupné rozvolňování opatření, a především návrat dětí do škol.

Projekt ve všech parametrech splnil i předčil očekávání. Celkem se testovalo 16 samostatných skupin, v nichž byli lidé v blízkém kontaktu, jež by v případě pozitivity usnadňoval případný přenos. Dohromady se testovalo 368 osob na městském úřadě, v institucích MČ P9 poskytující sociální služby a pedagogičtí pracovníci škol. U tří skupin byla prokázána pozitivita a následně byla dohledána v každé této skupině jedna pozitivní osoba. Tento způsob testování (pooling) je možné využít například pro testování žáků v rámci jejich návratu do škol, a i z pohledu dalších městských částí je tato metoda určitě vhodnější cestou než jakou připravuje centrálně stát prostřednictvím antigenních testů.

 

„Díky velmi rychlému dodání výsledků (méně než 24 hodin) byla okamžitě přijata opatření, aby chod úřadu a dalších organizací nebyl ohrožen. Testování probíhalo metodou PCR, která je nejspolehlivější metodou na průkaz onemocnění COVID-19. Aby bylo testování komfortní, bylo využito metody odběru ze slin, přičemž tyto testy, jež jsou stejně citlivé, nebo i dokonce citlivější než PCR testy analyzované v rámci odběru z nosohltanu, vyvinula česká společnost DIANA Biotechnologies. Navíc lze z těchto vzorků zjistit i vybrané mutace, které u nás byly zjištěny a jež mají vysoký potenciál se šířit a na které by měla být zaměřena zvýšená pozornost v rámci celého systému testování“, uvedl k detailu projektu Tomáš Portlík, místostarosta městské části Prahy 9.

 

Testování připravila s městskou částí laboratoř GHC Genetics, která již úspěšně pilotně testovala žáky na vybraných základních a mateřských školách, které jsou zřizované MČ Praha 9. Proces testování byl jednoduchý a rychlý díky tomu, že si testované osoby převzaly odběrové sady v práci a přes jednoduchou žádanku na www.covid-ghc.com/firma si vyplnily doma přes chytrý telefon osobní údaje. V rámci online žádanky si zvolily i svou nadefinovanou skupinu, do které náleží a naskenovaly 2D kód na spodní část odběrové zkumavky, do které naplivaly vzorek. Následně již jen zkumavky se vzorkem z centrálního místa určeného úřadem svezla laboratoř a provedla jejich analýzu.

 

Městská část Praha 9 tak jako první v ČR ověřila tuto metodu testování a od samotných testovaných osob získala velmi dobrou zpětnou vazbu. Metoda je jednoduchá, rychlá a přináší přesné výsledky. Někteří testovaní měli obavy aby, zvládli vše sami doma, ale u více než 95 procent vše proběhlo zcela bez komplikací.   Masivní testování formou tzv. poolingu (hromadné testování, testování po skupinách) se zatím v České republice nevyužívá. Jeho princip spočívá v tom, že celkový vzorek testovaných osob se rozdělí do více skupin (např. deseti). U každé skupiny vznikne vlastně jeden vzorek namícháním všech vzorků z dané skupiny.

 

„Na pilotních studiích ve světě se prokázalo, že i až několika desítkách vzorků smíchaných do jednoho, se dokázala zjistit pozitivita i v případě, že ve skupině byla i jen jedna pozitivní osoba. Pokud je výsledek ze smíchaného vzorku negativní, znamená to, že každý jednotlivý vzorek z dané skupiny byl negativní. Pokud je alespoň jeden ze vzorků ze skupiny pozitivní, je nutné vzorky osob v této skupině otestovat individuálně nebo po menších skupinách a dohledat konkrétní pozitivní osobu/osoby. Logicky zde tak vzniká k úspoře nákladů, kdy náklady za 20 PCR testů se mohou rovnat nákladům za 1 PCR test. Díky tomu se tak lze teoreticky dostat na náklady, jaké jsou u antigenního testování, které nejsou tolik spolehlivé. V rámci našeho pilotního projektu jsme záměrně testovali skupiny malé i větší o velikosti od 8 do 39 osob, a protože byla prokázána pozitivita jen u 3 skupin, došlo opravdu k významné úspoře ve výši minimálně 50 %.“ doplnil k metodě pooling Viktor Furman, ředitel společnosti GHC Genetics.

 

Samozřejmě je nutné zvolit optimální počty osob v jednotlivých skupinách v návaznosti na to, jaký je poměr pozitivních osob z počtu testovaných osob v dané zemi nebo v dané sociodemografické skupině. U příliš velikého počtu osob ve skupině by se totiž mohlo stát, že v každé skupině bude minimálně jedna pozitivní osoba a k úspoře by tak nakonec nedošlo, protože by se musely v každé skupině testovat zpětně všechny osoby.

Každopádně tato metoda nabízí při správném nastavení parametrů cestu, jak rychle, potenciálně levně a zároveň spolehlivě otestovat školy, instituce, firmy a další skupiny osob, které lze rozdělit dle jasně definovaných skupin, kde je pravděpodobný významný kontakt a pravděpodobnost přenosu.

Na projektu se významným způsobem podílela paní Mgr. Milena Johnová a pan Mgr. Martin Ježek, z Magistrátu hl. m. Prahy, kterým tímto prostřednictvím tiskové zprávy děkujeme.

 

Kontakt pro média:

 

Mgr. Michal Mikšík                                                     Mgr. Tomáš Portlík

Tiskový mluvčí & PR manager GHC                            místostarosta MČ Praha 9

Tel: (+ 420) 702 169 318                                                 +420 720 513 749

E-mail: miksik@ghc.cz                                                    portlikt@praha9.cz

Přílohy