Místní akční plán rozvoje vzdělávání Projektové vyučování – „SÍDLIŠTĚ“

 

 

 

V měsíci březnu proběhl ve 3. ročníku pod vedením pana učitele Mgr. Luboše Kočího vzdělávací projekt „SÍDLIŠTĚ“.

Projekt byl zaměřený na multikulturní výchovu a podporu žáků cizinců, zvláště pak žáků přicházejících do ČR z Ukrajiny.

Žáci společně, v rámci činnostního učení vytvořili domov, kde mohou všichni společně žít, pracovat, chodit do školy, nakupovat, hrát si, a pomáhat si.

Žáci nad modelem sídliště, které pojmenovali ŠKOLÁČKOV, vytvářeli všechny možné situace, které mohou při společném soužití nastat (beseda nad modelem). Zároveň si mohli pohrát s auty, vozidly záchranného systému, dopravními značkami, figurkami apod. V souvislosti s tím byly do projektu zaneseny i prvky dopravní výchovy - naplnění průřezových témat a kompetencí dle ŠVP ZŠ Novoborská. 

Žáci si na závěr projektu provedli sebehodnocení, také hodnocení společných činností, i hodnocení učitele.

Všechny skupiny byly odměněny drobnou pozorností a na nejlepší skupinu čekala ještě sladká odměna.

Sociálně adaptační program pro prvňáčky z projektu místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
Přílohy