Mezinárodní eTwinning projekt Code of Mystery: Úniková hra napříč kontinenty

Od října 2022 do května 2023 se žáci třídy 2. F ze Střední odborné školy logistických služeb z Prahy 9 účastnili pod vedením paní učitelky Gabriely Svobodové mezinárodního eTwinning matematického projektu „Code of Mystery“, na kterém spolupracovalo více než 100 studentů z 8 škol – z Turecka (Kırıkkale a Ankara), Slovenska, Francouzské Guyany, České republiky, Španělska, Portugalska a Chorvatska.

V první části tohoto herního projektu využili studenti kryptografii. Pracovali v národních a později i v mezinárodních týmech. Krok za krokem vytvořili fikci tajemné detektivky. Podezřelá osoba, která byla záhadným hrdinou příběhu, cestovala do partnerských zemí a zanechala zakódované zprávy na historických a turistických místech. Partneři tato místa nejprve objevili tak, že je navštívili virtuálně, poté se dostali k zašifrovaným zprávám ukrytým v těchto místech a zprávy rozluštili pomocí šifrovacích metod. Poté, co byly všechny stopy rozluštěny, studenti pracovali v mezinárodních týmech na sestavení identikitu podezřelého, popisu a vytvoření trasy, kterou podezřelý cestoval atd. Dále diskutovali o stopách a odhalili identitu podezřelého vyřešením záhadné události, která byla předmětem únikové hry. Poté mezinárodní týmy prezentovaly svá řešení v angličtině všem partnerům na mezinárodním online setkání.

Akce, která tvořila finále příběhu, se konala během návštěvy skupiny studentů turecké školy z Kirikkale na partnerské škole (Střední odborné škole logistických služeb) v Praze ve dnech 9.–13. května. Spolu se setkali prostřednictvím online setkání i se slovenským týmem ze Staré Ľubovni. Součástí aktivit byla závěrečná hra s dekódováním zprávy a kvíz se zpětnou vazbou a hodnocením projektu.

Mezi společné finální výstupy patří závěrečná e-kniha, virtuální výstava, finální video atd., ve kterých jsou shrnuty všechny práce a aktivity projektu.

S mnohými z projektových partnerů škola spolupracovala již na předchozích úspěšných mezinárodních eTwinning matematických projektech, např. projektu Mysterious Ciphers nebo Everyday Math, které oba byly oceněny národním i evropským certifikátem kvality. U projektu Everyday Math se nám podařilo navíc získat také ocenění Evropská jazyková cena Label 2022 a na Slovensku se s tímto projektem umístila Monika Poľanská (Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa), autorka projektu, na skvělém 2. místě v Národní soutěži eTwinning 2022 v kategorii SŠ.

 

mapka code of mystery partners