Mezinárodní český klub

Mezinárodní český klub, občanské sdružení se sídlem Sokolovská 179, Praha 9, sdružuje zájemce, kteří usilují o uchování a rozvoj kulturního dědictví Čechů doma i ve světě.

Mimo učebnice vydává nezávislý časopis Český dialog (letos již dvacátým rokem), organizuje besedy se zajímavými náměty a hosty (krajany) s názvem „Hovory bez hranic“ (26.4. se konala již padesátá beseda....),dále tématické semináře (cestování, historie, džezová hudba), spoluorganizuje koncerty, literární a poetické pořady, výlety a další akce tak, aby oslovily co nejširší profesní, věkové a sociální skupiny obyvatel, aby si každý přemýšlivý člověk přišel na své.

Zájemci o činnost klubu, učebnice, časopis Český dialog nebo o účast na akcích získají aktuální informace na písemný, případně osobní dotaz na adrese kanceláře MČK, Klementinum, Křížovnická 190, Praha 1 nebo přes internet na adrese cesky-dialog@seznam.cz a www.cesky-dialog.net.

 

Těšíme se na Vás.