Městská část Praha 9 se 5. - 12. listopadu 2012 zúčastní společné výstavy tří projektů programu INTERREG IV.C

Dne 5. listopadu 2012 bude
v prostorách České zemědělské univerzity, fakulty životního prostředí,
slavnostně zahájena společná výstava tří projektů programu INTERREG IV.C ,
které jsou v současnosti v realizaci. Jedná se o projekty schválené
v poslední výzvě programu: projekt EPTA, kde partnerem za Českou republiku
je Městská část Praha Suchdol, projekt d_AIR, partnerem je Sdružení obcí kolem
letiště a projekt INVOLVE, kde realizátorem je právě Městská část Praha 9.
Všechny tři projekty mají společné vodítko, kterým je doprava a mobilita, tj. organizace dopravy, poskytování dopravních služeb a návrhy
řešení dopravy v souladu s požadavky na zachování k a zlepšení
kvality životního prostředí.  Pořadatelem
akce je Městská část Praha Suchdol společně s Českou zemědělskou univerzitou,
se kterou na projektu spolupracuje.

 Městská část Praha 9 bude na výstavě
prezentovat své příklady „best practices“ a výsledky a přínos projektu pro MČ.

Související dokumenty