MČ Praha 9 spolu s GHC Genetics pokračuje v pilotním testování žáků

V Praze dne 25.2.2021


Městská část Praha 9 spolu s GHC Genetics pokračuje v pilotním testování žáků na školách pomocí antigenních i PCR testů ze slin
Bezpečný návrat dětí do škol je pro Prahu hlavní prioritou a zároveň byl i podmínkou pro vyslovení souhlasu s prodloužením nouzového stavu. Městská část Praha 9 ve spolupráci s GHC Genetics navazuje na první kolo pilotního testování a tento týden otestuje žáky prvních a druhých tříd v Základní škole Litvínovská, Základní škole Novoborská a žáky z Mateřské školy Veltruská a MČ Novoborská. Antigenní i PCR testy jsou rodinám poskytnuty opět zdarma. V nejbližší době se také připravuje na unikátní formu testování tzv. poolingem.


“Snažíme se hledat cestu, jak snižovat riziko nákazy. Ve spolupráci s GHC Genetics tento týden testujeme žáky druhých tříd v Základní škole Litvínovská, Základní škole Novoborská a žáky z Mateřské školy Veltruská a MČ Novoborská. Rovněž připravujeme novou metodu testování, tzv.pooling” uvedl k pilotnímu testování místostarosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík.


Antigenní i PCR testy jsou rodinám poskytnuty opět zdarma. Test si děti za asistence svých rodičů provedou podle jednoduchého návodu samy doma ráno před odchodem do školy či školky. U základních škol si žáci provedou navíc i odběr ze slin na PCR test. Tento vzorek odevzdají ve škole, kde si jej laboratoř GHC Genetics vyzvedne a provede v laboratoři jeho vyhodnocení. Výsledek pak obdrží rodiče žáků formou SMS. Testování je důležité i proto, že nelze vyloučit případy, kdy rodiče posílají do školských zařízení i příznakové děti nebo děti bez příznaků, v jejichž rodinách byl ale Covid-19 potvrzen.


„Vzhledem k novým mutacím, které se mezi dětmi rychleji šíří a mohou být i pro ně potenciálním zdravotním rizikem, musíme chránit děti a personál, aby školská zařízení mohla nadále fungovat, případně umožnit návrat dalších dětí do škol. Je také důležité mít ze strany dětí, rodičů a školských zařízení zpětnou vazbu, jaký typ odběru vzorku pro ně je při testování komfortní a k jakému se třeba naopak staví negativněji.” zdůraznil radní MČ P9 za oblast školství pan Zdeněk Davídek.


“Stát již nastínil, že by se žáci měli testovat stěry z nosohltanu, my hledáme stejně spolehlivou, ale pro děti příjemnější metodu testování. Věříme, že by poté mohla fungovat nejen v Praze 9 a stát by ji mohl převzít. Testování žáků by mělo být prováděno co nejspolehlivější metodou, která je zároveň z hlediska odběru vzorku k dětem šetrná. Dosavadní pilotní testování nám ukazuje, že má většinovou pozitivní odezvu jak ze strany rodičů, tak i učitelů. Jedna z revolučních metod, kterou se chystáme otestovat v nejbližších týdnech je tzv. pooling, kdy se jednotlivé vzorky (ze slin) propojí do jednoho a z něho se poté provádí PCR test. Pokud vyjde negativní, prokážeme tak v rámci jednoho testu, že všichni žáci jsou negativní, v opačném případě dokážeme zpětnou analýzou dohledat konkrétní pozitivní osobu, či osoby. Tato metoda dokáže výrazně ušetřit náklady oproti jednotlivým testům, ať už antigenním, či PCR. “ doplnil dále Tomáš Portlík.


„Metodu PCR testování, kterou jsme společně s Městskou částí Praha 9 zvolili pro pilotní testování, vyvinula česká společnost DIANA Biotechnologies, jež patří mezi přední dodavatele PCR testů pro české laboratoře. Přímé PCR testy ze slin od této společnosti prošly důkladnou validační studií ve spolupráci s Nemocnicí Na Bulovce a byly následně notifikovány pro klinickou diagnostiku u SÚKL. Studie ukázala, že tyto PCR testy ze slin jsou ultracitlivé a jsou tak vhodné nejen pro pravidelné screeningové testování rizikových osob, ale i k diagnostickému testování, kde mohou plnohodnotně nahradit dosavadní testy vyžadující poměrně nepříjemný stěr z nosohltanu“ doplnil k testům využívaným pro pilotní testování ředitel GHC Genetics Viktor Furman.


Pokud se podaří testování ze slin prosadit, ať již ve školách, či v jiném segmentu (firmy, státní instituce, aj.), tak v rámci ostrého provozu bude následně výsledek každého testu zanesen do speciální elektronické aplikace díky jedinečnému QR kódu, kterým je označena každá odběrová sada. Tu si načte testovaná osoba přes obrazovku PC či telefonu, zároveň vyplní požadované osobní údaje a vše odešle.


„Lidé tak získají komfortní možnost odběru vzorku bez návštěvy odběrového místa. Následně pak bude jen individuálně řešeno, kde daný vzorek odevzdá. Tento online systém vyvinula společnost GHC Genetics na míru společně s MČ Praha 9 a dalšími firmami z oblasti IT. Důležité je, že systém bude umět, že výsledky testů budou sdílet vzájemně škola i rodiče a včas tak budou moci udělat příslušná opatření v případě, že bude u některých žáků prokázán pozitivní test“ doplnil k pilotnímu testování místostarosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík.

Kontakt pro média:
Mgr. Michal Mikšík Tiskový mluvčí & PR manager Tel: (+ 420) 702 169 318 E-mail: miksik@ghc.cz

Přílohy