Masarykovo nádraží - omezení provozu vlaků, hlučné práce

SŽDC informuje o plánovaném omezení v rámci stavby  „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“, kde budou v termínu letních prázdnin (1.7.-31.8.) probíhat stavební práce na obnově železniční trati v oblasti „Sluncová“. Z tohoto důvodu linky S2 a S22 po celou dobu této rekonstrukce nebudou moci zajíždět do stanice „Masarykovo nádrží“ a budou odkloněny do stanice „Praha hl. nádraží“, linka S34 bude ukončena ve Vysočanech. 

V průběhu dokončování stavby „Sluncové“ o víkendu 24. – 25. 8. 2024 bude odkloněna i linka S1 do stanice „Praha hl. nádraží“.

Další velké omezení proběhne v roce 2025, kdy od začátku března 2025 do konce července 2025 bude linka S4 ukončena ve stanici „Praha Holešovice“.

Kromě dopravních omezení v průběhu denních provozů dojde, s ohledem na vytížení stanice Praha Masarykovo nádraží (obrat cestujících 40 tisíc denně), i k nezbytným kompletním výlukám celé stanice, alokovaných pouze do nočních hodin. Z důvodu minimalizace dopadů dopravních omezení a přesun pracovní činnosti do nočních hodin bohužel očekáváme i hlučnější práce, které budou prováděny především v termínu 10.7. až 27.7.2024 v čase 23:40-4:00. V rámci prováděných prací bude používána adekvátní mechanizace a osazena mobilní protihluková stěna pro minimalizaci hlukové zátěže okolí, ale i přes navržená opatření pravděpodobně dojde k mírnému překročení hlukových limitů v lokalitě pod Vítkovem. 

Rádi bychom Vás touto cesto požádali o předání této informace občanům Vašeho města, jelikož si uvědomujeme, že se jedná o velká omezení linek a komfortu občanů.

Omlouváme se Vám, za pozdější upozornění a děkujeme Vám za spolupráci v průběhu během celé stavby, která povede k větší spokojenosti a bezpečnosti cestující veřejnosti.

SŽDC

 

Přílohy