Lipsko 11.-12.10.2012 - Německo

11. a
12. 10. 2012,  Lipsko, Německo

Městská
část Praha 9 se jako partner projektu CITY REGIONS

- Increasing the competitiveness of city regions through
integrated urban-rural development - Zvýšení konkurenceschopnosti funkčních
městských částí podporou rozvoje městských a venkovských území -

Program
CENTRAL EUROPE, ERDF

zúčastnila

Zahajovací
konference projektu

 

Ve dnech 11. a 12.
října 2012 se zástupci MČ Praha 9 zúčastnili zahajovací konference projektu
CITY REGIONS, program CENTRAL EUROPE, ERDF. MČ Praha 9 v projektu pracuje jako
partner a bude spolupracovat společně jak s Regionální rozvojovou
agenturou střední Čechy, tak se zahraničními partnery z území střední Evropy.
Cílem projektu je zlepšení komunikace městské části se zástupci jejích
jednotlivých čtvrtí, a na základě jednání zpracovat návrhy dopravních řešení
založených na zmapování potřeb v oblasti dopravy a mobility. Na práci na
projektu se budou podílet i odborníci společnosti ROPID.

Zahajovací
konferenci pořádal vedoucí partner projektu, město Lipsko, významnými partnery
jsou i město Torino, město Wroclav, město Graz a Saské ministerstvo vnitra.

Projednány byly
administrace a čerpání rozpočtu projektu, plán práce a akcí pro další období,
uvedeny byly první úspěšné realizované postupy partnerů a partneři si předběžně
domluvili vzájemnou spolupráci na přenosu „good practices“.