Kostel sv. Václava

Číslo rejstříku ÚSKP

č. 40705/1-1636

Poloha

ul. U Proseckého kostela

Popis

Trojlodní basilika se čtvercovým presbytářem, věží a třemi apsidami. Objekt pochází pravděpodobně z druhé poloviny 11. století, přestavěn byl s použitím staršího jádra kolem roku 1200 a goticky upraven po roce 1470. Předsíň renesanční z roku 1572, věž z roku 1712 . Úpravy v 18. a 19. století. Kostel pravděpodobně založen v roce 970  Boleslavem I. Barokně přestavěn v roce 1675. Románská bazilika významné architektonické hodnoty s nástěnnými malbami v apsidě jižní lodi z let kolem roku 1200.

OHRADNÍ ZEĎ, BRÁNA I.

V ohradní zdi brána se stlačeným záklenkem, kryta prejzy.

HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT

Přízemní objekt se sedlovou střechou, dvěma vjezdy a čtyřmi vstupy má v interiéru segmentové klenby do eliptistických pásů. Objekt v druhé polovině minulého století.

HŘBITOV

... s hroby význačných osobností a cennými náhrobky z 19. století.

OHRADNÍ ZEĎ HŘBITOV

... zděná z lomového kamene.

BRÁNA II

Pozdně barokní brána z roku 1770 se stlačeným záklenkem s klenákem a volutami. Vzdušná římsa krytá prejzy nese kříž.

ZVONICE

... na hřbitově, za závěrem kostela. Zvonice čtvercového půdorysu je jednopatrová s nízkou stanovou střechou, krytou prejzy, ve vrcholu s makovicí. Ve střeše čtyři zazděné vikýře s oválným oknem. Pravoúhlý vstup v kamenném ostění. Průčelí člení lesény, okna půlkruhově ukončená ve štukové šambráně s volutami mají segmentové tympanony.

Záznam na stránkách MonumNet MPÚ

——————————————————————————————————————–

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha-Prosek

Adresa: U proseckého kostela 5/3, 190 00 Praha 9 – Prosek

Kněz – duchovní správce farnosti: P. ThLic. Petr Havlík, Ph.D.

Telefon: 602 709 177

E-mail: info@farnostprosek.cz

Webové stránky: http://farnostprosek.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/farnostprosek/

 

Pravidelné bohoslužby v kostele sv. Václava:

Středa: Bohoslužba slova od 18:00 hodin

Čtvrtek: Mše sv. od 8:00 hodin

Pátek: Mše sv. od 18:00 hodin

Sobota: Mše sv. od 18:00 hodin (s nedělní platností)

Neděle: Mše sv. od 9:30 hodin

Pravidelné bohoslužby v e filiálním kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech:

Neděle: Mše sv. od 16,00 hodin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická farnost u kostela Krista Krále Praha-Vysočany

Adresa: Kolbenova 658/14, 190 00 Praha 9 – Vysočany

Kněz – duchovní správce farnosti: P. ThLic. Petr Havlík, Ph.D.

Telefon: 602 709 177

E-mail: RKFPrahaVysocany@gmail.com

Webové stránky: https://farnostliben-vysocany.cz/

 

Pravidelné bohoslužby v kostele Krista Krále:

Středa: Mše sv. od 17,00 hodin. 

Neděle: Mše sv. od 8,30 hodin. 

 

Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Praha-Libeň

Adresa: U Meteoru 599, 180 00 Praha 8 – Libeň

Kněz – duchovní správce farnosti: P. ThLic. Petr Havlík, Ph.D.

Telefon: 602 709 177

E-mail: RKFPrahaLiben@gmail.com

Webové stránky: https://farnostliben-vysocany.cz/

Facebook: farnostliben

 

Pravidelné bohoslužby v kostele sv. Vojtěcha:

Neděle: Mše sv. od 11,00 hodin. 

Neděle: Mše sv. od 15,00 hodin pro lidi bez domova

——————————————————————————————————————–
 

 

Kněz je k dispozici k svátosti smíření půlhodinu před každou mší svatou, anebo po předchozí domluvě i v jiných časech.

kostel sv. Václava na Proseku