Kostel sv. Václava

Číslo rejstříku ÚSKP

č. 40705/1-1636

Poloha

ul. U Proseckého kostela

Popis

Trojlodní basilika se čtvercovým presbytářem, věží a třemi apsidami. Objekt pochází pravděpodobně z druhé poloviny 11. století, přestavěn byl s použitím staršího jádra kolem roku 1200 a goticky upraven po roce 1470. Předsíň renesanční z roku 1572, věž z roku 1712 . Úpravy v 18. a 19. století. Kostel pravděpodobně založen v roce 970  Boleslavem I. Barokně přestavěn v roce 1675. Románská bazilika významné architektonické hodnoty s nástěnnými malbami v apsidě jižní lodi z let kolem roku 1200.

OHRADNÍ ZEĎ, BRÁNA I.

V ohradní zdi brána se stlačeným záklenkem, kryta prejzy.

HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT

Přízemní objekt se sedlovou střechou, dvěma vjezdy a čtyřmi vstupy má v interiéru segmentové klenby do eliptistických pásů. Objekt v druhé polovině minulého století.

HŘBITOV

... s hroby význačných osobností a cennými náhrobky z 19. století.

OHRADNÍ ZEĎ HŘBITOV

... zděná z lomového kamene.

BRÁNA II

Pozdně barokní brána z roku 1770 se stlačeným záklenkem s klenákem a volutami. Vzdušná římsa krytá prejzy nese kříž.

ZVONICE

... na hřbitově, za závěrem kostela. Zvonice čtvercového půdorysu je jednopatrová s nízkou stanovou střechou, krytou prejzy, ve vrcholu s makovicí. Ve střeše čtyři zazděné vikýře s oválným oknem. Pravoúhlý vstup v kamenném ostění. Průčelí člení lesény, okna půlkruhově ukončená ve štukové šambráně s volutami mají segmentové tympanony.

Záznam na stránkách MonumNet MPÚ