Ježíšova křížová cesta

Celý duben bude v galerii v plenéru u obchodního centra Billa na Proseku k vidění Ježíšova křížová cesta, obrazy Hany B. Novákové.

Autorka obrazů byla původně specialistka v oblasti IT začala později malovat historické příběhy, především příběhy biblické. Emocionálně silně laděné obrazy s Kristem na jeho cestě z Pilátova paláce na popravčí vrch Golgotu vznikly na Střížkově v panelovém bytě, kde jejich autorka už od roku 1979 žije a dnes i tvoří.
Obrazy nesou silný emotivní náboj, který autorka obrazů opakovaně akcentuje zpodobněním přímého pohledu do tváří účastníků vrcholného dramatu celé křesťanské věrouky. Výběr tématiky a údernost nekomplikovaného, každému srozumitelného vyjádření, a nakonec i úspěšná snaha nezaleknout se pochybností oslovit auditorium a sdílet s ním snahy řešit současné akty nespravedlnosti, pochybení a omylů dnešní doby svědčí o tom, že autorčiny obrazy nejsou pro povyražení či zábavu. Jsou určeny k hlubokému zamyšlení.

 

H A N A   B O Ž E N A   N O V Á K O V Á  O  S V Ý C H  O B R A Z E C H  S T V O Ř E N Í  S V Ě T A :

"Věřím, že Boží čas je jiný než čas lidský. Věřím, že stvoření světa v Božím čase trvalo šest dní a že v tomto Božím čase vznikl náš kosmický prostor, hmota, planety a slunce, mraky a živočichové. Věřím, že vše to vzniklo v čase necelé jedné lidské vteřiny, kdy malé nic, možná Boží myšlenka, se zhmotnilo v celý náš známý svět. Věřím, že šest Božích dnů se rovná asi čtyřem miliardám našich let a že naše slunce v našem čase bude zářit ještě pět miliard. Věřím, že v Božím čase probíhá právě teď den sedmý a Bůh odpočívá. Věřím, že  přijde další Boží den, lidé se vrátí k přírodě a blažené nevědomosti. Jediným vládcem nad celým kosmickým prostorem zůstane Bůh."

výřez
Přílohy