Jdete na "sociálku"?

 

Jdete na „sociálku“?

„Sociálka“ je pojem, pod kterým si každý představí velkou škálu agend a úřadů. Je poměrně složité se vyznat v tom, kam vlastně má člověk zamířit, když hledá pomoc ve své situaci. Z tohoto důvodu jsme se snažili připravit jednoduchou „mapu“ životních událostí s odkazem na úřady, které jsou k řešení konkrétních situací příslušné, a na které se můžete obrátit, abyste tak jednoduše našli tu svou správnou „sociálku“. Věříme, že tato mapa Vám pomůže lépe se zorientovat v systému úřadů.

       

 

  1. Potřebujete vyřídit starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či invalidní důchod?

Obraťte se na Pražskou správu sociálního zabezpečení

adresa: Bohušovická 539, Praha 9 - Prosek                                                                            

kontakt: Jana Chrdlová - vedoucí odd. důchodového pojištění, tel: 286 002 303

 

  1. Potřebujete vyřídit platbu sociálního pojištění (OSVČ)?

Obraťte se na Pražskou správu sociálního zabezpečení

adresa: Bohušovická 539, Praha 9 - Prosek                                    

kontakt: Ing. Květuše Svobodová, DiS. - vedoucí odd. OSVČ, tel: 286 002 331

 

  1. Potřebujete vyřídit nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství?

Obraťte se na Pražskou správu sociálního zabezpečení

adresa: Bohušovická 539, Praha 9 - Prosek                                    

kontakt: Jana Mejzrová - vedoucí odd. registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů, tel: 286 002 340

Každý pracovník PSSZ by Vám měl být schopen sdělit, co se děje s výplatou Vaší nemocenské, případně Vás odkázat na konkrétního pracovníka, který se zabývá Vaším případem.

 

  1. Potřebujete vyřídit sociální dávky

Obraťte se na Úřad práce Praha 9

adresa: Sokolovská 14/324, Praha 9 - Vysočany

kontakt:

  • podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci

Věra Nachlingerová - vedoucí odd. zprostředkování, tel:  950 178 254

  • dávky státní sociální podpory: porodné, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, pohřebné a dávky pěstounské péče: příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí  dítěte, příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Bc. Andrea Pavlisová  - vedoucí odd. SSP a dávek pěst. péče, tel: 950 178 670

  • dávky pomoci v hmotné nouzi: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc (5 situací: hrozba vážné újmy na zdraví; vážná mimořádná událost; nezbytný jednorázový výdaj; náklady spojené s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby; náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte a zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí; sociální vyloučení)

Věra Kazdová  - vedoucí odd. hmotné nouze, tel: 950 178 677

  • dávky pro osoby se zdravotním postižením: příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz pro osoby se zdravotním postižením a dávka pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby: příspěvek na péči

Vladimíra Baldrychová – vedoucí odd. PnP a dávek OZP, tel:  950 178 675

 

  1. Potřebujete pomoc v sociální oblasti, zejm. oblast seniorů, zdravotně znevýhodněných – informace o zajištění pomoci seniorům v domácím prostředí a  umístění do pobytového zařízení, odborné sociální poradenství, vydání parkovacích karet osobám se zdravotním postižením, ustanovení zvláštního příjemce důchodu?

Obraťte se na oddělení sociální péče a prevence odboru sociálního ÚMČ P9

adresa: Sokolovská 14/324, Praha 9 - Vysočany, 3. patro

kontakt:  Mgr. Jana Dobišová Zemanová, vedoucí odboru sociálního, tel: 283 091 424

 

  1. Potřebujete pomoc v sociální oblasti, zejm. oblast rodiny a nezlet. dětí - rozvádíte se, řešíte tíživou rodinnou situaci,  rodina neplní své funkce, děti Vám přerůstají přes hlavu, vyrůstají v nestabilním prostředí, dětem je ubližováno?

Obraťte se na oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálního ÚMČ P9

adresa: Sokolovská 14/324, Praha 9 – Vysočany, 3. patro

kontakt: Bc. Lucie Sedláčková, DiS. – vedoucí odd. SPOD, tel: 283 091 440