Inteligentní monitorovací systém zajistí s menším počtem kamer větší bezpečnost

Praha 9 (28. března 2022) – Pro větší bezpečnost v Praze 9 zajistila vysočanská radnice už v roce 2011 kamerový systém napojený přímo na bezpečnostní složky. „Nechceme si hrát na ´Velkého bratra´ a mít kameru na každém rohu, proto jsme nyní vsadili na inteligentní kamerový systém, který samostatně hlídá zadané přestupky a sám na ně preventivně upozorní nejbližší policejní hlídku. Naším cílem je mít menší počet kamer v ulicích, které ale přispějí k větší bezpečnosti,“ popisuje starosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík projekt Praha 9-Numeri, který 28. března 2022 vstoupil do ostrého provozu. Devítka je tak první městskou částí v Praze, která tento inteligentní monitorovací systém užívá.

Jedním z pilířů bezpečné devítky je bezdrátový systém kamer připojený přímo na bezpečnostní složky, což je i případ systému Praha 9-Numeri. Kamery je tedy možné bez problémů umístit tam, kde dochází k většímu výskytu přestupků a nápadu trestné činnosti.

„Stejně jako je důležitá rychlost zjištění přestupku, je důležitá i rychlost reakce. Proto jsme v rámci projektů Smart City už v roce 2016 připravili a zažádali o projekt tzv. inteligentních kamer, které dokážou bez zásahu člověka samostatně vyhodnotit naprogramované riziko a neprodleně ho ohlásit nejbližší policejní hlídce. V roce 2017 komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart City v hlavním měst Praze náš projekt Praha 9-Numeri schválila,“ připomíná Tomáš Portlík začátky záměru, který následně odstartoval sérii jednání se zástupci Městské policie Praha a Policie ČR.

Výsledkem bylo vytipování tří lokalit pro umístění kamer systému Numeri.

„Lokality, které doporučila policie, byly zároveň místy, jež v našich anketách a při diskuzích vnímali obyvatelé devítky z hlediska bezpečnosti jako rizikové,“ konstatuje radní MČ Praha 9 Zdeněk Davídek a dodává, že kamery systému Numeri jsou instalovány ve Vysočanech v lokalitě u O2 areny a na Proseku v parku Přátelství a náměstíčkách v Jablonecké ulici.

Inteligentní monitorovací systém Praha 9-Numeri na základě metadat analyzuje příznaky trestné činnosti a upozorňuje na ni v centrálním bodě instalovaného programu, který je spuštěn pro účely sběru a analýzy získaných dat. Díky tomuto upozornění nejbližší hlídka Policie ČR nebo městské policie neprodleně zasahuje v místě problémů, čímž se výrazně zefektivňuje práce bezpečnostních složek.

Co chytré kamery konkrétně umí, přibližuje Pavel Pospíšek, zastupitel MČ Praha 9. „Automaticky umí sledovat dodržování nastavených pravidel v dopravě, např. upozornit na průjezd zákazem vjezdu u škol, který může ohrožovat děti, jízdu v protisměru v jednosměrce, na vjezd vozidla do pěší zóny, parkování v rozporu se zákonem, které brání průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému a podobně. Při zajišťování veřejného pořádku rychle upozorní na znečišťování veřejných prostranství, poškozování veřejně prospěšných zařízení i soukromého majetku, na odložené a zapomenuté věci.“

Stejně jako dosavadní městské kamerové systémy i Praha 9-Numeri umožňuje rychlé vyhledávání v obraze a filtrování záznamů podle daných parametrů. Je tedy možné zpětně dohledat oznámené události v dosahu kamer, zjišťovat pachatele trestných činů nebo přestupků, zjišťovat narušitele veřejného pořádku a tento záznam využít jako důkaz v trestním nebo přestupkovém řízení. Na rozdíl od svých předchůdců ale daleko efektivněji přispívá k prevenci kriminality. Dokáže totiž data z jednotlivých kamer zpracovat a na základě předem definovaných situací nežádoucího chování v reálném čase vyhodnotit. Upozorní tak například na osoby, které se pohybují delší čas v určité oblasti, oznámí shluk osob, jež se delší dobu zdržuje na jednom místě a podobně. Policisté a strážníci tak mohou v případě, že je to nutné, zasáhnout dříve, než dojde k trestnému činu, přestupku nebo narušení veřejného pořádku.

Instalaci inteligentního monitorovacího systému Praha 9-Numeri na místním oddělení Městské policie Praha 9 předcházelo vybudování nového operačního střediska. Vzniklo přesunem do větších prostor v budově městské policie ve Veltruské ulici na Proseku. Jeho součástí je nová monitorovací videostěna pro zobrazení kamer ze systému Městského kamerového systému Praha 9 (MKS-P9), Praha 9-Numeri a Městského kamerového systému magistrátu hlavního města Prahy (MKS-MHMP).

Nové operační středisko, které přešlo do ostrého provozu 28. března 2022, financovaly Hlavní město Praha a devátá městská část. Náklady dosáhly částky 2,5 mil. korun vč. DPH.

„Praha patří dlouhodobě k nejbezpečnějším městům na světě a tohle místo si chceme rozhodně udržet. Proto si uvědomujeme, že je potřeba práci strážníků Městské policie hl. m. Prahy neustále zatraktivňovat, abychom obstáli v tvrdém konkurenčním prostředí. Jsem velice rád, že se nám povedlo prosadit navýšení náborového příspěvku a benefitů pro zaměstnance městské policie. Stejně je tak důležité mít kvalitní a moderní zázemí pro výkon služby. Proto jsem rád, že se nám povedlo investovat přes dva miliony korun do nového operačního střediska. Vytvořili jsme tak nové výkonné pracoviště odpovídající požadavkům 21. století,“ říká Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. města Prahy pro bezpečnost.

To, že bezpečnostní opatření prováděná v uplynulých letech mají smysl, dokladuje i statistika nápadu trestné činnosti v MČ Praha 9. V roce 2008 tu došlo k 3511 trestným činům, v roce 2020 jich bylo o 1596 méně. Počet trestných činů na devítce se tedy během dvanácti let snížil více než o polovinu.

 

Kontakt:

Marie Kurková

tisková mluvčí MČ Praha 9

majkakurkova@gmail.com

tel.: 603 895 818

Přílohy