Informace o výdeji mapových podkladů a o předávání geodetické dokumentace

Hlavní město Praha vede technickou mapu města v souladu s § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
Tuto mapu vede Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, zkráceně IPR Praha (dříve Útvar rozvoje hl. m. Prahy, URM).