Informace o území MČ Praha 9 a hl. m. Praha

mapa

Správní obvod Praha 9 je tvořen územím městské části Praha 9.
Území městské části Praha 9 zahrnuje celé katastrální území (k. ú.) Prosek, téměř celé k. ú. Vysočany a Hrdlořezy, část k. ú. Hloubětín, Libeň a Střížkov a několik parcel k. ú. Malešice.

Viz mapka, nebo zobrazení mapové aplikace geoportalpraha zacílené na MČ Praha 9 se správními hranicemi

 

poskytuje hlavní město Praha prostřednictvím své organizace Institut plánování a rozvoje na stránkách mapového portálu hl. m. Prahy

na adrese https://www.geoportalpraha.cz/

zejména v části MAPA ONLINE.

 

Na adrese https://georeport.iprpraha.cz/ je možné vygenerovat dokument obsahující limity využití území pro určitý pozemek nebo území.

 

Nahlížení do katastru nemovitostí

Veřejný dálkový přístup k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

mapa
Související dokumenty