Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad březen-červen 2024 a informace k červenci a srpnu 2024

Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) zajišťuje firma AVE Pražské komunální služby s.r.o.
! VOK není určen pro odkládání objemného (nebo jiného) odpadu podnikatelskými subjekty !
Do VOK patří tyto odpady:
- nábytek
- koberce a linolea
- lyže, snowboardy, kola
- velká zrcadla
- umyvadla a WC mísy
Do VOK nepatří:
- lednice
- televizory a počítačové monitory
- zářivky a výbojky
- autobaterie
- jiné nebezpečné odpady
1) VOK je přistaven ve stanovený den na stanovišti na max. 4 hodiny (časy jsou uvedeny v harmonogramu, po naplnění budou bez náhrady odvezeny)
2) součástí přistavení VOKů bude obsluha, která koordinuje ukládání odpadů

Přílohy