Hanuš Miloslav /ČSSD/

  • předseda Kontrolního výboru ZMČ P9
  • místopředseda Komise sociálně zdravotní RMČ P9
  • člen Komise rozpočtové RMČ P9
  • člen Komise kultury a sportu RMČ P9
  • člen Komise životního prostředí a dopravy RMČ P9

kontakty