Graz - 4.- 6.3.2013 - Rakousko

Zástupci
Městské části Praha 9 se zúčastnili mezinárodní konference

 projektu CITY REGIONS, program CENTRAL EUROPE,
ERDF,

která se konala ve dnech 4.- 6.3. 2013 ve
městě Graz, (Rakousko). Mimo Prahu 9
a Graz se na práci na projektu podílejí další města střední Evropy – Wroclav,
Torino a Lipsko, projekt se zaměřuje na spolupráci sousedících městských částí,
spolupráci územních celků v městských aglomeracích, případně spolupráci
měst a jejich sousedících obcí.

Městská část Praha 9
se bude na projektu zaměřuje na spolupráci se svými partnery při plánování
dopravních řešení a revitalizace brownfields.