Fara na Proseku

Číslo rejstříku ÚSKP

č. 40706/1-1637

Poloha

U Proseckého kostela 5/3

Popis

Fara zmiňována již od roku 1311. Jednopatrová raně klasicistní budova s pískovcovou sochou sv. Jana Nepomuckého z druhé poloviny 18. století na konsole nad hlavním vchodem. Dvouosý štít podkroví vrcholí trojúhelným tympanonem s konkávním prohnutím připojených koulemi. Fara z druhé 18. století, průčelí upravováno po polovině 19. století.

Záznam na stránkách MonumNet MPÚ