Druhé setkání zájemců o komunitní zahrádku

logo

 

Ve středu 7. března od 17:00 se konalo již druhé setkání zájemců o komunitní zahrádku na pozemku blízko mateřské školky Pod Krocínkou.

První části programu, tedy přivítání a úvodního komentáře se ujal uvolněný radní MČ Prahy 9, Ing. Zdeněk Davídek. Tato část se odehrávala v prostoru, kde by v budoucnu měla vyrůst komunitní zahrada. Byl představen vyprojektovaný plán zahrádky od Ing. Arch. Elišky Skálové,  aby měli účastníci představu, jak by pozemek mohl vypadat ve finální verzi výstavby, tj. během měsíce dubna.

Paní ředitelka MŠ Pod Krocínkou, Bc. Libuše Kopecká, která poskytla pro toto setkání prostory, navíc zdůraznila, že zahrádka bude využitelná i pro děti ze školky a naváže tak na svůj vzdělávací program.

 

Dalším bodem programu byla prezentace Radky Pokorné ze sdružení Kokoza o.p.s., která zmínila nejdůležitější informace ohledně zakládání komunitních zahrádek. Mezi zásadní témata patřilo financování, které lze kromě členských poplatků získat i od nadací a dalších externích zdrojů, nebo například pořádáním workshopů a školení, jak pro děti, tak pro dospělé. R. Pokorná také vyhodnotila dotazníky, které byly rozeslány účastníkům minulého setkání. Z nich vyšlo najevo, že členové zahrádky chtějí nejen pěstovat ovoce a zeleninu, ale setkávat se i se sousedy a organizovat společenské události.

 

Na závěr setkání nechali účastníci veřejného setkání průchod své fantazii v rámci workshopu, jehož cílem bylo navržení ideální komunitní zahrádky. Principem bylo vyplnění obrysu pozemku zahrádky aktivitami a objekty, které účastníkům přišly příhodné na zahrádce mít, a byli ochotni do nich investovat.

Díky hojné účasti a nadšení budoucích členů se proto bude konat další setkání, a to již v pondělí 26. 3. 2018 od 16:00 v budově městské části Prahy 9, jejímž cílem bude hlavně finalizace poslední verze podoby zahrádky.

 

Za realizační tým evropských projektů na Praze 9 děkujeme všem zúčastněným, Radce Pokorné za potřebnou instruktáž o založení a fungování zahrádky a speciální dík patří paní ředitelce MŠ Pod Krocínkou za poskytnutí místa setkání a prostoru, kde budou mít občané Prahy 9 možnost pro společná setkání a realizaci svých snů.

Projekt je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI)

Odkaz na facebookovou stránku zde.

 

Druhé setkání zájemců o komunitní zahrádku