Druhé projektové setkání AgriGo4Cities

Ve dnech 13. - 14. 6. 2017 se uskutečnilo druhé projektové setkání partnerů projektu EU AgriGo4Cities. Destinací byla tentokrát Banská Bystrica, domovské město slovenského partnera EnviCorp s.r.o., který meeting organizoval. V rámci programu byly naplánovány přednášky o slovenských příkladech dobré praxe - jak přímo v Banské Bystrice, tak byli přizváni k prezentaci kolegové z blízké Nitry, aby partnery informovali o projektu Hidepark Nitra. Mezi dalšími témata patřila analýza výdajů za první projektové období a řeč byla samozřejmě také o současné situaci s národními kontrolory a elektronickém monitorovacím systému, neboť se projekt dostal ke konci prvního reportovacího období. Kontrolorem pro Prahu 9 bude pobočka CRR v Brně.

Druhý den se nesl ve znamení plánování LSG, tedy místní akční podpůrné skupiny, která by v projektu měla v každém teritoriálním partneru vzniknout, Dr. Jani Kozina informoval o průběhu tvorby dokumentu Inventory report, pan Martin Synkule, který je vedoucím WP2 (Communication tools) vedl přednášku na téma prezentace a publicita projektu a pan Florian Lintzmeyer z Německa připravil půdu pro další setkání, které by se mělo uskutečnit v listopadu tohoto roku v Mnichově. Nepůjde dle slov německého kolegy však pouze o setkání projektových manažerů a zástupců, ale o trénink a seminář, na který by měli být vyslání také zástupci již zmíněné podpůrné skupiny LSG, která by měla dohlížet na úspěšnou realizaci projektu přímo v místě teritoriálního partnera.

Projekt je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI)