Dopravní přestupky na území MČ Praha 9 od 1. července 2024

Agenda dopravních přestupků a zadržení řidičských průkazů přechází od 1. července 2024 z Magistrátu hl. m. Prahy na městské části Praha 1-22. Dopravní přestupky spáchané na území MČ Praha 9, popřípadě zadržení řidičských průkazů za ně, tak budou řešit úředníci na radnici ve Vysočanech.

Jedná se o tzv. přenesenou působnost státní správy, kterou radnicím ukládá zákon. Na městské části se tím přenáší nová a náročná státní agenda, kterou jsou povinny zajistit.

Projednávání dopravních přestupků naváže na agendu, kterou do konce června 2024 vykonává Odbor dopravy, Oddělení správního řízení Magistrátu hl. m. Prahy. Ten se od července stane odvolacím orgánem, k němuž bude možné podat odvolání proti vydaným rozhodnutím o přestupcích a zadržených řidičských průkazech na radnicích městských částí.

Zpřísní se postihy řidičů?

Nezpřísní, ani se řidiči nemusí obávat neočekávatelného přístupu. I správní orgány vysočanské radnice se totiž musí řídit dikcí zákona, která je pro všechny státní orgány závazná a neměnná.

Nejde přitom o vybírání pokut, ale o dodržování zákonů a zajištění bezpečnosti na silnicích. Proto také MČ Praha 9 zveřejňuje místa a křižovatky, které jsou monitorovány pevnými kamerami.

Tato nová agenda dopravních přestupků nesouvisí s agendou vedenou kvůli neoprávněnému parkování v zónách placeného stání, která byla na pražské radnice, včetně radnice Prahy 9, přenesena z Magistrátu hl. m. Prahy již před několika lety. 

Kde jsou radary?

Umístění radarů měřících rychlost, jízdu na červenou a váhu.

  • Průmyslová – V Chaloupkách směr Hostivař
  • Průmyslová – V Chaloupkách směr Hloubětín
  • Průmyslová – V Chaloupkách směr Hostivař
  • Poděbradská – Kbelská
  • Kolbenova – Kbelská
  • Kbelská – Prosecká směr Hloubětín
vykricnik
Přílohy