Devětkrát s devítkou

Již XXI. ročník festivalu orchestrální a komorní tvorby s názvem Devětkrát s devítkou se uskuteční pod záštitou starosty Městské části Praha 9 Tomáše Portlíka. Na čtyři vystoupení se můžete těšit v červnu při Hudebním jaru v Praze 9 a pět koncertů je plánováno na září při Hudebním podzimu v Praze 9.

Hudební jaro v Praze 9

7. června
Jan Vent Colegium
Zahrada Pavana, U Prosecké školy 17, Praha 9
Program: W. A. Mozart

9. června
Wichterle kvintet
Svatyně Krista Krále, Kolbenova 658, Praha 9
Program: J. Haydn

14. června
Marie Minářová, varhany
Kostel sv. Václava na Proseku, Praha 9
Program: J. S. Bach

16. června
Trio Boema
Zahrada Pavana, U Prosecké školy 17, Praha 9
Program: J. Ibert

Začátek koncertů je vždy v 18 hodin, vstup volný, organizátor spolek Iuventa si vyhrazuje právo na změnu programu.
Návštěvníci koncertů se musí řídit aktuálními protiepidemickými opatřeními:

 

 

 

 

 

 

 

 

program
Související dokumenty
Přílohy