Czech POINT

Czech POINT

právní úprava: zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
                        zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál – Czech POINT je místo  výkonu veřejné správy, které přináší ulehčení komunikace občana se státem. Lze požádat o výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, registru řidičů, seznamu kvalifikovaných dodavatelů a insolventního rejstříku. V rámci agend ISDS lze požádat o zřízení datové schránky, zneplatnit přístupové údaje, znepřístupnit datovou schránku a rovněž požádat o autorizovanou konverzi z listinné podoby do elektronické a naopak.  Nelze však pouze nahlížet do rejstříků a registrů, toto pracoviště je určeno pouze k vydávání ověřených výpisů.

O výpis z Katastru nemovitostí, Obchodního, Živnostenského rejstříku a seznamu kvalifikovaných dodavatelů  lze požádat bez předložení dokladu totožnosti. V případě žádosti o výpis z Katastru nemovitostí je třeba znát číslo listu vlastnictví a katastrální území nebo parcelní číslo, případně číslo popisné nemovitosti a katastrální území. Při žádosti o výpis z Obchodního, Živnostenského rejstříku a seznamu kvalifikovaných dodavatelů je třeba znát IČ obchodní organizace. Poplatek je 100 Kč za první stranu výpisu, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč. Výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat pouze na základě platného dokladu totožnosti a žádající osoba musí mít přidělené rodné číslo. Správní poplatek je stanoven ve výši 100 Kč za každý výpis. Výpis  z registru řidičů se vydává po předložení občanského průkazu a řidičského průkazu, správní poplatek je 100 Kč.
 

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě