Český jazyk si děti z příměstského tábora zkoušejí v terénu

Dětští účastníci příměstského tábora pro výuku českého jazyka v Poděbradské ulici se denně několik hodin věnují základům české gramatiky i zlepšování slovní zásoby. Zkušenosti dokládají, že propojení cizinců s Čechy je jednou z nejefektivnějších metod, jak se jazyk naučit. A to byl důvod, proč pracovní skupina pro předškolní vzdělávání v projektu Místního akčního plánu v Praze 9 nabídla pomoc v podobě výjezdu za hranice Prahy.

Jedním s cílů byl areál zámku ve Veltrusích.  Během cesty se děti naučily jednoduchou říkanku v českém jazyce, kterou na cestě mezi stromy doprovodily snadnou pohybovou aktivitou. Naučily se tak několik slov, která si zapamatovaly právě díky propojení různých činností.

Všechny aktivity se nesly v duchu zlepšování slovní zásoby. Děti rozdělené do tří skupiny sestavily větu s následným vysvětlením obsahu. Po složení rozstříhaného obrázku popisovaly to, co viděly, vše v češtině. K nejlepšímu propojení s češtinou došlo při pohybových hrách, při kterých byla nutná spolupráce všech členů každé skupiny.   

Další z úkolů se týkal komunikace s personálem obsluhující vstup do zámecké zahrady. Potřeba použít toaletu přinesla nutnost zjistit, kde se zařízení nachází a zda je nutné za použití zaplatit.

Orientace dětí v různých situacích je důležitá a pomáhá i při začleňování cizinců do kolektivů českých dětí a žáků. Schopnost postupně se dorozumívat v běžném životě je pak dobrým předpokladem zvládání učiva v české škole.

Fota: archiv pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání MAP

ilustrační foto
Přílohy