Broken Femur - Šárka Koudelová a Gideon Horváth

Pragovka Gallery vás zve na výstavu Šárky Koudelové a Gideona Horvátha BROKEN FEMUR (7. 6. - 29. 8. 2024). Zahájení proběhne ve čtvrtek 6. června od 18 hodin.

Když byla antropoložka Margaret Mead (1901-1978) dotázána studenty, co považuje za první známku civilizace v komunitě, čekali, že bude mluvit o hliněných nádobách, jednoduchých loveckých nástrojích nebo náboženských amuletech. Ale ne – Mead odpověděla, že prvním důkazem civilizace bylo zahojení zlomené lidské stehenní kosti – femuru. V přírodě většinou platí, že když si zlomíte nohu, zemřete. Nemůžete utéct před nebezpečím, nejste schopni se dostat ke zdroji vody nebo lovit potravu. Žádné stvoření nepřežije bez soucitu a pomoci dostatečně dlouho na to, aby se zlomená stehenní kost zpět uzdravila. Civilizace začíná v okamžiku, kdy druhá bytost pomůže té raněné a postará se o ni, místo aby ji opustila kvůli záchraně vlastního života nebo pohodlí.
Téma výstavy chápeme jako volání po změně společenských dogmat, tedy k tomu, abychom konečně vyrostli z naučených předsudků a vzorců chování. Odnaučme se dysfunkční, kolonizující vzorce, založené na silových strategiích a vypěstujme nové, intuitivní vidění. Potřebujeme kolektivní solidaritu, propojenou s naší tělesnou a emoční moudrostí.
Reflexe či kritika společenských témat, která se nás osobně dotýkají nebo rezonují v celé společenosti, jsou podprahovým, ale všudypřítomným motivem vystavovanych objektů, obrazů a instalací. Za tímto účelem volíme cestu polemiky s formálnímu vzory z historie umění, kdy citace artefaktů či forem představují kulturní i společenskou tradici naší civilizace se všemi jejími klady a zápory.
Instalace výstavy je zaklenutá materiálovým prostředím, které nabízí příchozím do jeho podoby interaktivně zasáhnout a měnit tak jeho tvar. Je zároveň meditativním zákoutím, které vyzývá k haptickým prožitkům, k návratu k starověkým metodám i přírodním materiálům.

Kurátor: Piotr Sikora

Broken Femur výstava
Přílohy