Bowling 6. 3. 2014

Městská část Praha 9 odbor školství a evropských fondů pro své zřizované ZŠ
a MŠ připravila bowlingový  turnaj „ O
POHÁR STAROSTY PRAHA 9“. Přizvané byli Gymnázia z městské části Prahy 9 a ochranné složky státu –
Policie ČR, Městská policie, Útvar prevence DDH. Zúčastnili se i představitelé
městské části a jejich zaměstnanci. Na této akci byl představen projekt EU - INVOLVE - Involving the
private sector in Mobility Management, tedy
zapojení privátního
sektoru do managementu dopravy.
Z programu INTERREG IV.C,
ERDF
. Městská část Praha 9 je jedním z partnerů projektu, vedoucí partner
projektu je traffiQ – Public Transport Authority Frankfurt, Německo. Byly
rozdány upomínkové předměty, letáčky, brožury tohoto projektu. Již se všichni
těší na další ročník souboje o putovní bowlingovou kouli.