Apeltauer Milan /ČSSD/

  • člen Finančního výboru ZMČ Praha 9
  • místopředseda Komise bytové RMČ P9
  • člen Komise školské RMČ P9
  • člen Komise rozvoje území RMČ Praha 9

kontakty