6. 9. 2013 Informační centrum Prosek

 

6. 9. 2013 proběhla pracovní schůzka, tzv. „Import workshop“
v Informačním centru ÚMČ Praha 9 umístěném na prosecké poliklinice.
Činnost informačního centra byla zatím obohacena o informace týkající se
městské hromadné dopravy a  představena
našemu zahraničnímu partnerovi z Řecka. Současně mu zástupci firmy ROPID
předvedli i funkce a možnosti informačního systému o městské hromadné dopravě.
Tyto informace budou k dispozici v krátké době i v Informačním
centru v budově radnice.