4. - 6. 2. 2013 - Holandsko

Zástupci Městské části Praha 9 se 4. až 6. února 2013
zúčastnili v rámci projektu City Regions studijní cesty do Holandska.

Projekt City Regions finančně podporuje Evropská unie a je
zaměřen na získávání zkušeností, které se dají využít pro rozvoj obcí a
městských celků. Účastníkům projektu byl představen region BrabantStadt, který
vznikl spojením pěti větších měst Eindhoven, Breda, s¨Hertogenbosch, Helmond a
Tilburg. Dalším bodem byla návštěva bývalé pekárny, který se revitalizuje.
Jelikož je pekárna obdobná našemu areálu v městské části Praha 9 Odkolek
či Praga ve Vysočanech, zajímalo toto právě představitele Městské části Praha
9. Cesta byla zakončena představením agentury zajišťující logistiku dopravy a
agentury chystající kandidaturu Eindhovenu na Evropské město kultury roku 2018.
Zajímavé bylo i představení v praxi úspěšného modelu financování nových
aktivit. Návštěva BrabantStadtu přinesla hodně užitečných zkušeností a část z nich
je jistě využitelná i pro Prahu 9, například revitalizace brownfields, jejichž
mapování plánuje Praha 9 provést v další části projektu.