3.- 4.12.2013 - Klaipeda

Předmětem pracovní cesty byla účast
na Import workshopu v rámci projektu INVOLVE, který se konal v Litvě, město
Klajpeda v dnech 3.- 4.12.2013. Účastníci z Prahy včetně zástupce organizace
ROPID zde prezentovali systém Pražské integrované dopravy, způsob spolupráce
místních samospráv s organizátorem veřejné dopravy a také podrobnější informace
o projektu midibusových linek pro obsluhu místních částí Prahy. Na
workshopu dále vystoupili zástupci místního organizátora dopravy v Klajpedě,
organizátora dopravy ve Vilniusu a také zástupci organizátora dopravy ve
Varšavě. Užší spolupráce byla navázána zejména s Varšavou (společnost ZTM) s
očekáváním dalších kontaktů na poli veřejné dopravy. Během návštěvy města
Klajpeda proběhla také exkurze ve městě s ukázkou fungování autobusové odpravy
a informačních systémů pro cestující na zastávkách a ve
vozidlech.