20. - 21.11.2013 Import workshop v Praze

Na konci
listopadu přijeli zástupci partnerů projektu z Birminghamu a
z Reggia Emilia, abychom jim předvedli, jak daleko jsme se
s přípravou vybraných aktivit dostali a co by se ještě dalo
v tomto směru vylepšit. Praha 9 předvedla nejprve v krátkých
prezentacích co všechno již pro bezpečnost dětí na silnicích
dělá a jak probíhá ve školách dopravní výchova. Podobné téma
se objevilo i v prezentaci zástupce ROPID. Italští i angličtí
partneři potom představili své aktivity a následovala diskuse o
způsobu a možnostech jejich použití v Praze 9. Celého
pracovního odpoledne se zúčastnily i ředitelky základních a
mateřských škol z Prahy 9 a zástupci radnice, například
radní pro školství Mgr. Zuzana Kučerová. Městská část Praha
9 věří, že se jí podaří tyto aktivity uvést v život a
přenést do prahy 9, tak aby byly užitečné. Některé z nich
se budou konat již v prosinci před vánoci.

Druhý den import workshopu byla
zahraniční delegaci ukázána praktická dopravní výchova na
dětském dopravním hřišti Prosek ve spolupráci s Městkou
policií oddělení prevence. Následovala návštěva Mateřské
školy Veltruské, kde účastníci projektu viděli dopravní hřiště
na zahradě školky a pomůcky k výuce dopravní výchovy
našich nejmenších.