19.9.2013 -Mikroklima

Tradiční akce zaměřená na ekologii a životní prostředí,
pořádaná Městskou částí Praha 9. Letošní ročník s mottem „ Čistý vzduch –
je to na nás“ byl zasazen do kontextu Evropského týdne mobility.

Akce byla tematicky zaměřená na ovzduší a jeho ochranu,
meteorologii, šetrnou dopravu a nakládání s odpady.

Projekt EU, který se také týká dopravy je City Regions, ten
byl představen na této akci veřejnosti a studentům základních a středních škol,
kteří dostali informaci k projektu na brožuře.