19.9.2013 - Mikroklima

MIKROKLIMA 19. 9. 2013

Tradiční akce zaměřená na ekologii a životní prostředí,
pořádaná Městskou částí Praha 9. Letošní ročník s mottem „ Čistý vzduch –
je to na nás“ byl zasazen do kontextu Evropského týdne mobility.

Akce byla tematicky zaměřená na ovzduší a jeho ochranu,
meteorologii, šetrnou dopravu a nakládání s odpady.

Šetrná doprava i mobilita se týká projektu EU – INVOLVE,
který byl představen na této akci veřejnosti a studentům základních a středních
škol, kteří dostali upomínkové předměty k projektu, brožury a letáčky.