19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, 6. 12. 2022