18. 6.

Lidové noviny

Radnice investuje do školní angličtiny

18.6.2013    Lidové noviny    str. 18   Akademie

    RADKA KVAČKOVÁ    Městská část Praha 9   

Městská část Praha 9 kontroluje, jak se na jejích školách učí anglicky. Žáky motivuje a nejlepší odměňuje.

 

Budou děti, které opouštějí základní školu, umět anglicky alespoň natolik, aby se slušně domluvily, dovedly se orientovat v jednodušším textu a rozuměly také mluvenému slovu? To se pokoušejí zjistit v městské části Praha 9. A co je důležitější, taky zajistit.

            Už druhý rok tu monitorují jazykové dovednosti žáků sedmých ročníků. „Vím, že Česká školní inspekce pořádá plošné testování žáků pátých a devátých tříd, v jehož rámci se monitoruje i znalost cizího jazyka. My ale chtěli zmapovat a povzbudit sedmé třídy,“ říká radní pro školství Zuzana Kučerová. V sedmé třídě už totiž mají děti z angličtiny něco umět, zároveň je ale ještě čas ledacos do konce povinné školní docházky dohnat.

Monitorování, které radnici stojí asi 150 Kč na jednoho žáka, probíhá na základě mezinárodních zkoušek nanečisto, (v daném případě jde o zkoušky City&Guilds) na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Letos se ho zúčastnilo na 150 sedmáků všech pěti základních škol, které městská část spravuje. Mohlo jich být až 220, ale někteří rodiče si testování svých dětí nepřáli.

            V květnu pak bylo dvacet tři nejúspěšnějších školáků, kteří uspěli ve zkoušce nanečisto s vyznamenáním (tzv. „First class pass“), oceněno v obřadní síni vysočanské radnice. „Dostali malé dárky a poukaz na opravdovou, certifikovanou verzi zkoušky City & Guilds, která se odesílá k vyhodnocení do Londýna a přijde na 3200 korun,“ upřesňuje Zuzana Kučerová.

            Přirozeně jen málokterá rodina by vynakládala peníze na ověřování základní úrovně angličtiny. Nicméně certifikáty jsou uznávané ministerstvem školství. A co je hlavní, děti tím získají důkaz, že už něco dokázaly. A povzbuzení.

Zkoušky nanečisto organizuje a vyhodnocuje ve školách v pražském devátém obvodě jazyková škola English Link, která je akreditovaným centrem mezinárodní testovací organizace City & Guilds. Její zástupkyně, Andrey Křížkové, jsme se zeptali na letošní výsledky. Takže: ve schopnosti porozumět anglickému psanému textu prospělo 92 procent žáků, v poslechu 83 procent, v psaní 67 procent. Skoro čtrnáct procent uspělo výborně (First class pass).

            Dlužno říct, že radnice zatím nemá speciální nástroj podpory pro ty nejslabší. „Vsadili jsme na dětskou soutěživost a zdá se, že to funguje,“ říká radní Kučerová. Velmi ji potěšilo, že od minulého roku, kdy se ve „first class“ objevilo jen pět jmen, stoupl počet nejlepších na těch letošních 23.

            Monitorování ale není jediný způsob, jak městská část podporuje jazykovou výuku na svých školách. „Svým školám dáváme ročně 670 tisíc korun, aby si mohly najímat rodilé mluvčí, kteří navazují na témata probraná v hodinách formou ústního projevu,“ konstatuje radní.

            Podle toho, co se nám podařilo zjistit, patří radnice Prahy 9 v tomto ohledu k nejambicióznějším. Například Praha 6 inzeruje na svých stránkách granty s podobným zaměřením, Praha 5 se k něčemu podobnému chystá, ale zatím na to podle slov vedoucí odboru školství Kateřiny Kulíškové nemá dost peněz.

 

***

Od minulého roku, kdy se ve „first class“ objevilo jen pět jmen, stoupl počet nejlepších angličtinářů na letošních 23