18. 3. 2013

Tentokrát o parcích

18.3.2013    Pražský deník    str. 2   Z metropole

Seriál Deníku Pražský uličník

Nejen ulice, náměstí, mosty či tunely mají své názvy, ale také některé pražské parky byly úředně pojmenovány. Od 19. století byla mnohá veřejná prostranství se zelení nazývána sady, avšak slovo park se v oficiálním pražském uličním názvosloví objevilo až po polovině 20. století. Jedním z úředně nejdéle pojmenovaných je Park přátelství na Proseku. Původně zde měla být dvě náměstí, Děčínské a Severní, a Terezínské sady. Tyto názvy byly úředně schváleny v roce 1968, později ale došlo ke změně koncepce celého prostoru a bylo rozhodnuto, že zde vznikne park s vodními plochami, který nese od roku 1984 název Park přátelství, nejspíše na počest přátelství Československa se Sovětským Svazem a ostatními socialistickými státy.

Často bývá v názvu parku užito jméno osoby či města, které může představovat potíže z hlediska pravopisu nebo je příliš dlouhé. Je to v takovém případě, když k parku nepřísluší žádné budovy a tudíž zde není žádná adresa. Typickým příkladem je park Rosh­Ha´ayin na Starém Městě v prostoru před kostelem sv. Ducha pojmenovaný v roce 2006. Jednáse o izraelské město s kterým má Praha 1 smlouvu o partnerské spolupráci. V Bubenči mezi ulicemi Terronskou, Antonína Čermáka a Maďarskou je od roku 2000 park Generála Lázaro Cárdenase pojmenovaný po mexickém generálovi, reformátorovi a prezidentovi Mexika v letech 1934–1940. Také tento název by mohl představovat problémy při psaní adresy.

Seriál o pražských ulicích připravuje archivář Marek Lašťovka, autor trojice na sebe navazujících knih nazvaných Pražský uličník.