17.5.2013 - Setkání představitelů ostatních městských částí

Praha 9 se snaží
najít nová řešení dopravy

Městská část Praha 9
přijala partnerství v projektu City Regions, jehož cílem je zlepšit
spolupráci mezi hl.m. Prahou, městskými částmi a regionem Střední Čechy.

V rámci tohoto
projektu Praha 9 zpracovává Generel silniční dopravy Městské části Praha 9 –
návaznost MHD a příměstské dopravy v regionu Severovýchod.

V polovině května proběhla na radnici Prahy 9 schůzka,
na níž se sešli zástupci společnosti ROPID (Regionální organizátor Pražské
integrované dopravy) spolu s představiteli jednotlivých městských částí
Prahy.

Účelem tohoto setkání bylo řešení individuální automobilové
dopravy a MHD severovýchodní oblasti Prahy a možnosti lepšího provázání dopravy
v této lokalitě. Na programu setkání byla například diskuze o možnostech
zlepšení dopravní obslužnosti PID směrem do Prahy, prohloubení integrace
veřejné dopravy do Středočeského kraje, větší zapojení železnice, ale také další
možnosti rozvoje veřejné dopravy, jako je například vlakotramvaj.

„Takovou perličkou
v tomto projektu je i myšlenka na protažení tramvajové linky do Brandýsa.
V územním  plánu hlavního města
Prahy existuje tramvajová rezerva, která na spojení do Brandýsa nad Labem
pamatuje. Ta možnost tady tedy je, ale není to samozřejmě otázka jednoho nebo
dvou let,“
říká místostarosta Prahy
9 Ing. Zdeněk Davídek.

V tuto chvíli Praha 9 nechává zpracovat projekt General
dopravy, který budou partneři zapojení do projektu připomínkovat.