12. 4.

Starostu Jarolíma uznáním ocenili Olašští Romové

11.4.2013    denik.cz    str. 0   Praha

        Městská část Praha 9   

Praha – Starosta městské části Praha 9 převzal v těchto dnech Čestné uznání za spolupráci s národnostními menšinami. Ocenění předal starostovi předseda Unie Olašských Romů Josef Stojka.

Ocenění bylo městské části předáno především za řešení otázek bydlení, bezpečnosti, protidrogové prevence a jako poděkování za pořádání kulturních akcí podporujících aktivity romské komunity.

„Připomněli jsme si Mezinárodní den Romů, který tímto samozřejmě odkazuje na historii a kulturu této národnostní menšiny, ale mohl by pro nás ostatní být zároveň příležitostí pochopit, s čím se Romové potýkají a jaké jsou naše společné problémy," říká starosta městské části Praha 9 Jan Jarolím. Zmíněný obvod patří k těm městským částem, kde žije silná romská komunita.

Unie Olašských Romů spolu s městskou částí podepsala smlouvu o vzájemné spolupráci. Cílem této dohody je především vzájemná součinnost státní správy se samotnými Romy při řešení aktuálních problémů. Unie prý bude svým vlivem nápomocna při překonávání nedůvěry romské menšiny vůči příslušným institucím."