10. 4. 2013

prazskenovinky.cz

Starosta MČ Praha 9 oceněn Olašskými Romy

9.4.2013    prazskenovinky.cz    str. 0   z region

Starosta městské části Praha 9 převzal 5. dubna 2013 Čestné uznání za spolupráci s národnostními menšinami.

Ocenění předal starostovi předseda Unie Olašských Romů Josef Sojka. Ocenění bylo městské části předáno především za řešení otázek bydlení, bezpečnosti, protidrogové prevence a jako poděkování za pořádání kulturních akcí podporujících aktivity romské komunity. Uvedl to oficiální web Praha 9.

„V tomto týdnu si připomínáme Mezinárodní den Romů, který odkazuje na historii a kulturu této národnostní menšiny, ale mohl by pro nás ostatní být zároveň příležitostí pochopit, s čím se Romové potýkají a jaké jsou naše společné problémy,“ říká starosta městské části Praha 9 Ing. Jan Jarolím.

Podle radničního webu Praha 9 patří k těm městským částem, kde žije silná romská komunita. Svou činností chceme navázat na dobře fungující vzájemné vztahy mezi romskou komunitou a majoritní společností na tomto obvodě. „Hlavní úkoly vidíme v oblasti vzdělání, které je důležité pro další uplatnění romských občanů na pracovním trhu,“ dodává Jarolím.

Jak prozradil městský web, Unie Olašských Romů spolu s Městskou částí Praha 9 podepsala smlouvu o vzájemné spolupráci. Cílem této dohody je především vzájemná součinnost státní správy se samotnými Romy při řešení aktuálních problémů. „Unie bude například svým vlivem uvnitř romské komunity nápomocna při překonávání nedůvěry romské menšiny vůči školským institucím, sociálně výchovným či zdravotním kurzům a různým volnočasovým aktivitám,“ vysvětluje význam spolupráce předseda Unie Olašských Romů Josef Sojka.

"Městská část Praha 9 věnuje problematice národnostních menšin pozornost dlouhodobě. Již desátým rokem funguje pod hlavičkou Prahy 9 nízkoprahový klub Harfica. Ve čtyřech otvíracích dnech v týdnu nabízí bezpečné místo, kde mohou mladí lidé, nejen Romové, najít nejen podporu a odbornou pomoc, ale také zábavu a prostor pro vlastní aktivity. V klubu návštěvníky přivítá tým kontaktních pracovníků, kteří jsou připraveni pomoci, poradit nebo nabídnout volnočasové aktivity. Vstup do klubu je dobrovolný a bezplatný, je možné přijít a odejít kdykoliv. Jediné co je potřeba dodržovat jsou předem dohodnutá pravidla, tedy žádné drogy, agrese a podobně," připomněla radnice.

Vedle těchto aktivit pořádá městská část další jednorázové, ale i pravidelné akce, na nichž se mohou Romové z Prahy 9 představit jako aktivní občané. „Snažíme se cíleně především o užší spolupráci se samotnými Romy. Jednou z takových akcí, je celopražsky oblíbený multikulturní festival Etnofest, kde se vedle ostatních národnostních menšin může představit a svoji kulturu nám přiblížit právě také Romská komunita,“ říká místostarosta městské části Praha 9 Mgr. Adam Vážanský. "Osmý ročník festivalu Barevná devítka - Etnofest se uskuteční 31. srpna v Parku Podviní," dodala radnice.

Více zpráv z regionu najdete na Prazskenovinky.cz.

 

 

Podpora mladých rodin? Městské části poskytují startovací byty

10.4.2013    Pražský deník    str. 1   Titulní strana

    VERONIKA CÉZOVÁ    Městská část Praha 9   

Pražské radnice se snaží mladým manželům nebo partnerským dvojicím s dětmi vyjít vstříc. Dostupným nájemním bydlením

Praha – Až doteď bydlela čtyřiadvacetiletá Hana Hofová v azylovém domě v Praze 4. V pokročilém stadiu těhotenství, jen s pár korunami. Od června, kdy se jí narodí syn Dominik, ale plánuje, že se se svým přítelem Michalem sestěhují. A časem možná požádají i o startovací byt. Hana má štěstí, že právě radnice čtvrté městské části vybudovala na Roztylském náměstí 43 nových startovacích bytů pro mladé.

A zájem o nové byty, které vznikly přestavbou bývalé administrativní budovy, je obrovský. „Potěšilo nás to. Ukázalo se, že náš záměr, nabídnout mladým rodinám či partnerským dvojicím s malými dětmi cenově dostupné bydlení pro start do společného rodinného života, byl správný,“ komentoval po březnovém losování bytů Jiří Bigas, tiskový mluvčí Prahy 4.

Noví nájemci by se do bytů o velikosti 1+kk až 3+kk měli nastěhovat v polovině června. A na jak dlouho? „Smlouva bude vždy na dobu určitou, konkrétně na dobu jednoho roku s automatickým prodloužením až do maximálních čtyř let nájemního vztahu,“ popsal starosta Pavel Caldr. V prvním roce zaplatí mladí 50 korun za metr čtvereční, každý další rok o deset korun více.

Podpora mladých rodin? Městské části poskytují startovací byty

Motivační přístup zvolila i Praha 2. „Podpora mladých rodin je pro naši městskou část klíčová vzhledem k tomu, že patříme z hlediska věkové skladby obyvatel k nejstarším v České republice. Koncept startovacích bytů je postaven tak, že bytová pomoc pomáhá mladým rodinám překlenout ekonomicky nejobtížnější léta na začátku profesní dráhy,“ sdělila Pražskému deníku Lenka Prokopová, vedoucí oddělení vnějších vztahů.

Po sedmi letech základní nájemné

Podpora je podle ní koncipována jako dočasná a postupně se snižující. Mladé rodiny mohou využít startovací byt až po dobu sedmi let. V prvních třech letech platí snížené nájemné o 40 procent, dotace od radnice se postupně snižují a v posledním sedmém roce platí mladí už základní nájemné. Startovací byty nabízí již od roku 2002 i Praha 17. V současnosti má radnice 23 bytů. Losuje se o ně vždy, když se sejde více žádostí najednou. Žadatelé musí v Řepích bydlet alespoň tři roky, nesmí být nájemci bytu nebo majitelé nemovitosti k bydlení.

„A je nutné, aby měli založené stavební spoření. Byt se totiž pronajímá na dobu určitou pět let bez možnosti prodloužení. Žadatelé tak musejí uvést, jak budou řešit svou bytovou situaci po pěti letech,“ vysvětlila koncepci podpory mladých rodin Václava Šindelářová, vedoucí kanceláře starostky.

Praha 14 mladé páry podporuje také. Pomoc se odvíjí od počtu bytů, které v tom kterém roce mají Kyje k dispozici. „V minulém roce jsme mladým rodinám přidělili čtyři startovací byty,“ řekla Marcela Uhlíková, tisková mluvčí čtrnáctky.

V desáté městské části se byty losují zase tradičně před Vánoci. „Minulý rok jsme měli 26 žádostí, vylosovali jsme osm bytů,“ ukázal na enormní zájem převyšující nabídku bytů Jan Charvát, mluvčí Prahy 10.

Poslední oslovenou městskou částí, která poskytuje mladým Pražanům zvýhodněné bydlení, je Újezd nad Lesy. „Městská část Praha 21 v roce 2001 postavila jednapadesát bytů. Přestože došlo k ukončení regulovaného nájemného, nepřesahuje současné nájemné bytů spravovaných městskou částí, 60 procent nájemného stanoveného dle cenové mapy,“ prozradila Deníku Dana Kartousová, asistentka starosty.Více bytů pro mladé už ale v Újezdu nad Lesy do budoucna neplánují. Podle Kartousové už městská část nemá stavební parcely pro další bytovou výstavbu.

Plně obsazený bytový fond je i ve dvanácté městské části, která v současné době žádné startovací byty pro mladé nenabízí. „Praha 12 nyní nemá finanční prostředky na výstavbu, a to je jedním z důvodů, proč ani jejich výstavbu neplánujeme,“ sdělila Eva Burianová, vedoucí oddělení vnějších vztahů a komunikace. Do budoucna chce ale radnice jednat například s developery, kteří si vybírají dvanáctku jako žádanou lokalitu, aby v rámci poskytované finanční kompenzace eventuálně nabídli jednotlivé byty.

„V prvé řadě by se však jednalo o bydlení, jež by bylo poskytováno sociálně potřebným včetně mladých rodičů s dětmi v tíživé životní situaci,“ doplnila Burianová. Startovacích bytů se naopak nedočkají v Praze 9. „Naše městská část si ve své praxi vystačí s přidělováním uvolněných bytů podle schválených zásad ze sociálně zdravotních důvodů. Nepociťujeme tedy nutnost vytvářet takovou kategorii bytů,“ vysvětlila včera Deníku stanovisko radnice Linda Urbášková, koordinátorka pro styk s veřejností.

43 Tolik nových startovacích bytů pro mladé nabídla čtvrtá městská část v březnovém losování. Nové byty o velikosti 1+kk až 3+kk vznikly přestavbou bývalé administrativní budovy na Spořilově. „Je nutné, aby měli žadatelé založené stavební spoření. Musí totiž uvést, jak budou svou bytovou situaci řešit po pěti letech, až jim skončí nájemní smlouva.“ Václava Šindelářová, Praha 17

Budoucnost startovacích bytů pro mladé v dalších městských částech Praha 3: Startovací byty pro mladé nemá trojka jako takové označeny. Byty, které by případně mohly tuto úlohu plnit, však bytový fond obsahuje. Do léta radnice opraví 300 bytů, které chce na začátku září přidělovat sociálně nejpotřebnějším (dle vypracované koncepce podporovaného bydlení, která vzniká ve spolupráci s Filosofickou fakultou UK) Praha 6: Na rohu Rakovnické a Stochovské ulice je plánována výstavba cca 86 malometrážních bytů. V současné době radnice zvažuje možnost, že by byly byty využívány také jako startovací byty pro mladé. Praha 7: Startovací byty v současné době nemá především z důvodu prakticky ukončené privatizace a omezeného bytového fondu. Nyní proto radnice zpracovává prognózu demografického vývoje sedmičky, na základě které naplánuje další projekty. Praha 8: Nemá startovací byty, ale byty azylové, které jsou určené lidem v sociální nouzi – ať už se jedná o mladé lidi s dětmi, maminky samoživitelky či seniory. Praha 16: Radnice si vytipovala lokalitu v ulici Prvomájová pro jejich výstavbu. V případě dobré ekonomické situace by se se stavbou domu s cca 25 startovacími byty mělo začít v průběhu roku 2014.

 

Starostu Jarolíma uznáním ocenili Olašští Romové

10.4.2013    Pražský deník    str. 3   Z metropole

Starosta městské části Praha 9 převzal v těchto dnech Čestné uznání za spolupráci s národnostními menšinami. Ocenění předal starostovi předseda Unie Olašských Romů Josef Sojka. Ocenění bylo městské části předáno především za řešení otázek bydlení, bezpečnosti, protidrogové prevence a jako poděkování za pořádání kulturních akcí podporujících aktivity romské komunity.

„Připomněli jsme si Mezinárodní den Romů, který tímto samozřejmě odkazuje na historii a kulturu této národnostní menšiny, ale mohl by pro nás ostatní být zároveň příležitostí pochopit, s čím se Romové potýkají a jaké jsou naše společné problémy,“ říká starosta městské části Praha 9 Jan Jarolím. Zmíněný obvod patří k těm městským částem, kde žije silná romská komunita. Unie Olašských Romů spolu s městskou částí podepsala smlouvu o vzájemné spolupráci. Cílem této dohody je především vzájemná součinnost státní správy se samotnými Romy při řešení aktuálních problémů. Unie prý bude svým vlivem nápomocna při překonávání nedůvěry romské menšiny vůči příslušným institucím.

 

prvnizpravy.cz

Starosta MČ Praha 9 oceněn Olašskými Romy

9.4.2013    prvnizpravy.cz    str. 0   z regionů

Starosta městské části Praha 9 převzal 5. dubna 2013 Čestné uznání za spolupráci s národnostními menšinami.

Ocenění předal starostovi předseda Unie Olašských Romů Josef Sojka. Ocenění bylo městské části předáno především za řešení otázek bydlení, bezpečnosti, protidrogové prevence a jako poděkování za pořádání kulturních akcí podporujících aktivity romské komunity. Uvedl to oficiální web Praha 9.

„V tomto týdnu si připomínáme Mezinárodní den Romů, který odkazuje na historii a kulturu této národnostní menšiny, ale mohl by pro nás ostatní být zároveň příležitostí pochopit, s čím se Romové potýkají a jaké jsou naše společné problémy,“ říká starosta městské části Praha 9 Ing. Jan Jarolím.

Podle radničního webu Praha 9 patří k těm městským částem, kde žije silná romská komunita. Svou činností chceme navázat na dobře fungující vzájemné vztahy mezi romskou komunitou a majoritní společností na tomto obvodě. „Hlavní úkoly vidíme v oblasti vzdělání, které je důležité pro další uplatnění romských občanů na pracovním trhu,“ dodává Jarolím.

Jak prozradil městský web, Unie Olašských Romů spolu s Městskou částí Praha 9 podepsala smlouvu o vzájemné spolupráci. Cílem této dohody je především vzájemná součinnost státní správy se samotnými Romy při řešení aktuálních problémů. „Unie bude například svým vlivem uvnitř romské komunity nápomocna při překonávání nedůvěry romské menšiny vůči školským institucím, sociálně výchovným či zdravotním kurzům a různým volnočasovým aktivitám,“ vysvětluje význam spolupráce předseda Unie Olašských Romů Josef Sojka.

"Městská část Praha 9 věnuje problematice národnostních menšin pozornost dlouhodobě. Již desátým rokem funguje pod hlavičkou Prahy 9 nízkoprahový klub Harfica. Ve čtyřech otvíracích dnech v týdnu nabízí bezpečné místo, kde mohou mladí lidé, nejen Romové, najít nejen podporu a odbornou pomoc, ale také zábavu a prostor pro vlastní aktivity. V klubu návštěvníky přivítá tým kontaktních pracovníků, kteří jsou připraveni pomoci, poradit nebo nabídnout volnočasové aktivity. Vstup do klubu je dobrovolný a bezplatný, je možné přijít a odejít kdykoliv. Jediné co je potřeba dodržovat jsou předem dohodnutá pravidla, tedy žádné drogy, agrese a podobně," připomněla radnice.

Vedle těchto aktivit pořádá městská část další jednorázové, ale i pravidelné akce, na nichž se mohou Romové z Prahy 9 představit jako aktivní občané. „Snažíme se cíleně především o užší spolupráci se samotnými Romy. Jednou z takových akcí, je celopražsky oblíbený multikulturní festival Etnofest, kde se vedle ostatních národnostních menšin může představit a svoji kulturu nám přiblížit právě také Romská komunita,“ říká místostarosta městské části Praha 9 Mgr. Adam Vážanský. "Osmý ročník festivalu Barevná devítka - Etnofest se uskuteční 31. srpna v Parku Podviní," dodala radnice.