Jste zde

Státní pozemkový úřad - Nabídka nepronajatého/nepropachtovaného majetku

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

SPU 357070/2017

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Oznámení

Adresát

Státní pozemkový úřad, IČ:01312774
DS: z49per3, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Czech Republic

Původce

Státní pozemkový úřad, IČ:01312774
DS: z49per3, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Czech Republic

Vyvěšeno

04.08.2017

Sejmuto

01.11.2017

Stav

Vyvěšeno