Úřední deska

Výsledky filtrování
Název Vyvěšeno od Do
Usnesení opatrovník Kučerová Marie
Exekutorský úřad Praha 1-usnesení o zrušení dražby
Exekutorský úřad Praha 10-dražební vyhláška: 8.3.2023
Rozhodnutí o umístění stavby: Trasy Vodafone v ulicích Na Vyhlídce, Valečovská, Litoměřická, Praha 9
Usnesení - el. dražební vyhláška new č.j. 183 EX 00391/22-093
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny ÚP Z 3224/15
Oznámení: opakované veřejné projednání návrhu změny ÚP Z 3353/19, vlna 19
Oznámení: konání veřejného projednání návrhu změny ÚP Z 3027/09, vlna 09
Záměr na prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1121/31 - 1121/40 v k.ú. Prosek
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn ÚP, vlna 18
Oznámení: veřejné projednání návrhu změny ÚP Z 3780/29, vlna 29
Volné místo - VŘ 09/2023 - Sociální pracovník / pracovnice OSPOD
PREdistribuce, a.s., oznámení o přerušení dodávky elektřiny: Ke klíčovu 928,968: 22.2.2023
Usnesení - el. dražební vyhláška new č.j. 183 EX 00391/22-092
Usnesení - el. dražební vyhláška new č.j. 183 EX 00391/22-089
Usnesení - el. dražební vyhláška new č.j. 183 EX 00391/22-086
Záměr zřídit právo výstavby bytových jednotek na poz. parc.č. 1088/3 v k.ú. Vysočany
Usnesení - el. dražební vyhláška new č.j. 183 EX 00391/22-084
Usnesení - el. dražební vyhláška new č.j. 183 EX 00391/22-087
Usnesení - el. dražební vyhláška new č.j. 183 EX 00391/22-082
Usnesení - el. dražební vyhláška new č.j. 183 EX 00391/22-088
Nová Toužimská - OOP
Usnesení - el. dražební vyhláška new č.j. 183 EX 00391/22-085
Usnesení - el. dražební vyhláška new č.j. 183 EX 00391/22-090
Usnesení - el. dražební vyhláška new č.j. 183 EX 00391/22-091
Oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska: "Revitalizace území bývalých pekáren odkolek
MHMP - omezení NA nad 12t v hl.m. Praze
Exekutorský úřad Praha 1-usnesení o zrušení dražby
Rozhodnutí - stavební povolení: Obytný soubor Prosek - Nad Krocínkou - domy A1, A2, park
Lihovarská - OOP
Záměr na pronájem pozemků parc.č. 182/36, 182/37, 182/38
Sousedíkova - OOP
Rozhodnutí o umístění stavby: FTTH_Praha 14_Hloubětín_u Rokytky_PRLOH2 11010-104488|
Škoda - 3SA 3693_žádost o vyvěšení výzvy
V Třešňovce - OOP
Exekutorský úřad Přerov, opakovaná elektronická dražba dne 22.3.2023 ve 13:00 hod.
OOP - Českolipská 398/16 - ZTP
Celní úřad pro Středočeský kraj - oznámení uložení písemnosti
Oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska: "Revitalizace území bývalých pekáren odkolek
Volné místo - VŘ 8/2023 - Veřejný opatrovník/opatrovnice v oddělení sociální péče a prevence
OOP - ZTP - Teplická 24
Záměr pronajmout pozemek v k.ú. Vysočany
Oznámení MHMP o pokračování řízení: Vlakové zastávky Praha 14
OOP_Krocínka_oblast 9.2_OZ místní úprava
Obvodní soud pro Prahu 9, usnesení o určení data smrti
Obvodní soud pro Prahu 9, usnesení o určení data smrti
Rozhodnutí - stavební povolení: "AFI CITY - SO.0102 objekt B, SO.0103 objekt C" - komunikace a zpevn
Obvodní soud pro Prahu 9, usnesení o určení data smrti
Rozhodnutí o umístění stavby: Změna UR-Suomi Hloubětín (ROSALA)
Oznámení o zahájení řízení - SV Václavka, Na Pokraji 540/2 zast. AUSTIS-REAL s.r.o., třešeň
Rozhodnutí - stavební povolení: "Revitalizace areálu KAZETO"|- SO 101 komunikace - novostavba areálo
Exekutorský úřad Praha - západ, dražební vyhláška, dražba nemovitých věcí dne 28.02.2023 v 11:00 hod
PREdistribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 24.2.2023
Exekutorský úřad Praha 6, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 22.2.2023 ve 13.00 hod.
Vyhlášení konkurzu na ředitele/ku - ZŠ ŠPITÁLSKÁ
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aukční vyhláška
Záměr na pronájem NJ 272/101, 102 v 1.NP domu č.p. 272, ul. U Harfy č.o. 6, k.ú. Vysočany
Exekutorský úřad v Ostravě, dražební vyhláška, opakované dražební jednání dne 09.02.2023 v 10:00 h.
Exekutorský úřad Beroun - dražební rok - 1.3.2023 v 10:00 hod.
Exekutorský úřad Praha 1 - dražební vyhláška - 14.2.2023 v 9:00 hod.