Jste zde

Úřední deska

Název Vyvěšeno od - do
Záměr na pronájem NJ č. 1256/101 v 1.PP domu čp. 1256, Kovářská 8, k.ú. Vysočany, Praha 9, VŘ 13.12.2019 - 13.01.2020
Záměr na udělení souhlasu s postoupením smlouvy č. NAP/OSM/351/2011 ze dne 7.9.2011 12.12.2019 - 30.12.2019
Záměr na pronájem NJ č. 227/102 v 1.NP domu čp.227, Sokolovská 264, k.ú. Libeň, Praha 9, VŘ 12.12.2019 - 13.01.2020
Záměr na pronájem pozemků parc.č. 1388/3 a 1388/16, k.ú. Vysočany, Praha 9 12.12.2019 - 30.12.2019
Opatření obecné povahy - ul. Kurta Konráda 11.12.2019 - 27.12.2019
Opatření obecné povahy - ul. Litoměřická 11.12.2019 - 27.12.2019
Opatření obecné povahy - 13/1997 Sb. (Jiřetínská) 11.12.2019 - 27.12.2019
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Obytný komplex Vivus Kolbenova - objekt E (1.etapa)| 09.12.2019 - 25.12.2019
Opatření obecné povahy - 13/1997 Sb. (Ocelářská) 09.12.2019 - 25.12.2019
Stanovení - NN2594 (K Žižkovu) 06.12.2019 - 23.12.2019
DZ Podvinný mlýn OOP 06.12.2019 - 23.12.2019
Exekutorský úřad Mělník - dražební vyhláška - 21.1.2019 v 10:00 hod. 05.12.2019 - 22.01.2020
Oznámení o zahájení řízení - Rezidence Výhledy Rokytka - bytový dům: Rezidence výhledy Rokytka - spo 05.12.2019 - 23.12.2019
Rozhodnutí - stavební povolení: "Inspirace nad Rokytkou" |- komunikace a zpevněné plochy 05.12.2019 - 23.12.2019
MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn U 1004/01 a U 1244/01 vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 05.12.2019 - 15.01.2020
MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání 05.12.2019 - 15.01.2020
Rozhodnutí - stavební povolení: Bytový dům Inspirace nad Rokytkou, ul. Pod Spalovnou-stavební povole 04.12.2019 - 20.12.2019
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Obytný komplex Vivus Kolbenova - objekt E 1. etapa - vodní 04.12.2019 - 20.12.2019
Oznámení o zahájení řízení - Nabíjecí stanice č. 10, ul. Pískovcová, k.ú. Prosek: Nabíjecí stanice č 04.12.2019 - 20.12.2019
MHMP, veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn 04.12.2019 - 20.01.2020
Volné místo - VŘ 42/2019 - Referent/ka přestupkové agendy v Odboru dopravy 03.12.2019 - 23.12.2019
Exekutorský úřad Praha 1 - zrušení dražby dne 3.12.2019 03.12.2019 - 19.12.2019
Oznámení o zahájení řízení - Vivus Kolbenova objekt E: VIVUS Kolbenova 03.12.2019 - 19.12.2019
Záměr na pronájem NP v 1. NP domu čp. 589, ul. Novovysočanská 7, k.ú. vysočany, Praha 9 VŘ 02.12.2019 - 18.12.2019
MHMP, Program na podporu projektů životního prostředí pro rok 2020 02.12.2019 - 15.01.2020
Volné místo - VŘ 41/2019 - Referent/ka přestupkové agendy v Odboru dopravy 02.12.2019 - 19.12.2019
Stanovení - Kabešova 02.12.2019 - 18.12.2019
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Odstranění dvorních objektů:|- přízemní nepodsklepený zděný 02.12.2019 - 18.12.2019
Rozhodnutí o umístění stavby - Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodu, ul. Ha: Rekonstrukce kanal 02.12.2019 - 18.12.2019
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Rezidence výhledy Rokytka - komunikace 02.12.2019 - 18.12.2019
Záměr na pronájem garáže č. 856/465, ul. Lovosická, 4. NP, Praha 9 - Prosek 29.11.2019 - 16.12.2019
Exekutorský úřad Plzeň-město-usnesení-odročení dražby ze dne 28.11.2019 na 14.1.2020 v 14:15 hod. 29.11.2019 - 15.01.2020
Finanční úřad pro hl. město Prahu - veřejná vyhláška - uložená písemnost 28.11.2019 - 16.12.2019
Městský úřad Zákupy, veřejná vyhláška o zpřístupnění HPS 25.11.2019 - 23.12.2019
Vyhlášení programů pro poskytování dotací pro rok 2020 21.11.2019 - 31.03.2020
Pravidla rozpočtového provizoria Městské části Praha 9 roku 2020 21.11.2019 - 31.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka sekretariátu starostky MÚ - Dolní Chabry 21.11.2019 - 16.12.2019
Záměr na pronájem NP-jednotky č. 565/103 v 1. NP, Vysočanská č.o.55, Praha 9 20.11.2019 - 23.12.2019
Záměr na pronájem NP-jednotky č. 561/102 v 1. NP, Vysočanská č.o.63, Praha 9 20.11.2019 - 23.12.2019
Bodové hodnocení 20.11.2019 - 23.12.2019
Záměr na pronájem NJ č. 1256/101 v 1. PP domu čp. 1256, ul. Kovářská 8, k.ú. Vysočany, Praha 9, VŘ 13.11.2019 - 16.12.2019
220 EX 11260/15-104-Oznámení o dražbě 07.11.2019 - 20.12.2019
Exekutorský úřad Praha 9, oznámení o konání dražebního roku, el. dražba dne 18.12.2019 v 10:00 hod. 05.11.2019 - 19.12.2019
Exekutorský úřad Praha 1- zahájení dražby dne 7.1. 2020 v 9:00 hod 30.10.2019 - 08.01.2020
Exekutorský úřad Přerov, dražební vyhláška, elekronická dražba dne 18.12.2019 ve 13:00 hod. 18.10.2019 - 19.12.2019
Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad - září-prosinec 2019, leden-únor 2020 31.07.2019 - 28.02.2020
Schválený rozbor hospodaření - závěrečný účet MČ Praha 9 za rok 2018 02.07.2019 - 04.08.2020
Přehled rozpočtových opatření Městské části Praha 9 - rok 2019 04.04.2019 - 30.04.2020
Schválený rozpočet MČ Praha 9 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024 14.03.2019 - 30.04.2020
Podatelna - informace 02.12.2016 - 01.12.2026
Ukrytí obyvatelstva 09.02.2016 - 11.02.2020
Únik nebezpečných látek do ovzduší 01.04.2015 - 01.04.2020