Jste zde

Granty a Dotace

Vyhlášení Dotačních programů na sport - leden 2017

21.11.2016
Rada MČ Praha 9 schválila 15. 11. 2016 vyhlášení  Dotačních programů určených na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 9, které...

Schválení dotací na SPORT - leden 2016

29.02.2016
Rozdělení finančních dotací z MHMP na sport - leden 2016

Celoměstské programy podpory projektů v rámci titulu Evropské hlavní město sportu 2016

09.11.2015
Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 2546 ze dne 20. 10. 2015 vyhlášení Celoměstské programy podpory projektů v rámci titulu Evropské hlavní město sportu 2016. Vyhlášené...

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2016

09.11.2015
Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 2117 ze dne 8. 9. 2015 vyhlášení Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2016. Vyhlášené programy I. ...

Vyhlášení grantového řízení na rok 2016 hl. m. Prahy

06.10.2015
Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení, které bylo schváleno usnesením Rady HMP č. 2335 dne 29.9.2015. „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro...