Jste zde

Koncerty v obřadní síni radnice

Obřadní síň vysočanské radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 historická budova radnice, 2. patro, bezbariérový vstup, začátky koncertů 19.00, omezená kapacita sálu

22. 2. "PERLY HUDEBNÍHO KLASICISMU"
Pražské dechové trio  - Zdeněk Rys - hoboj, Lukáš Kořínek - fagot, Milan Polák - klarinet

Současní hráči Pražského dechového tria, dříve Hlávkova, Zdeněk Rys – hoboj, Milan Polák – klarinet, Lukáš Kořínek – fagot (absolventi Pražské konzervatoře a Akademie muzických umění) po léta působí na scéně předních profesionálních orchestrů. Tito hráči se již od mládí věnovali komorní hudbě a úspěšně zúčastnili jak sólově, tak s různými soubory mnoha soutěží, ve kterých obsadili přední místa (Pražské jaro – 3. cena r. 1999, 1. místo festival Mladá Praha 1992 a v roce 1993 se soubor zúčastnil světové soutěže komorních souborů v Tokiu).
Pražské dechové trio reprezentuje mladou generaci české komorní a instrumentální hudby na špičkové úrovni v koncertních sálech, galeriích a zámeckém prostředí. Za svou dosavadní činnost vystoupil soubor na 300 koncertech u nás i v zahraničí (Německo, Rakousko, Itálie, Francie, Belgie, Japonsko).
Původní název tria se objevil také na CD a LP desce, vydané k výročí úmrtí W. A. Mozarta „W. A. Mozart a jeho čeští hudební přátelé“ – 1991 – Carmen. V roce 1994 vyšlo další CD „ Hudba šlechtického salónu 18. Stol.“ – ICN Polyart. Soubor spolupracuje s předními českými sólisty a pravidelně natáčí pro Český rozhlas.

Program:
František Xaver Dušek - „ Parthia in G “
Antonio Salieri - „ Trio d moll“
Wolfgang Amadeus Mozart - „ Divertimento č.3“
Székely Endre - „ Divertimento “
Claude Arrieu - „ Suite en Trio “

Připravujeme : 
15. 3.  Musica Dolce Vita /mezzosoprán, flétna, harfa/ - "Jarní koncert"
19. 4.  "Setkání s Bachem, Paganinim a našimi současníky" - Pavel Eret housle

Mimořádný koncert v kostele Svatyně Krista Krále ve Vysočanech
Květná neděle 25. 3. 18:00
Symfonický orchestr Prahy 8 pod vedením Ing. Aloise Maršnera

Program:  
C. Debussy: Faunovo odpoledne
W. A. Mozart: Koncertantní symfonie pro housle a violu
J. B. Foerster: Čtvrtá symfonie podtitul Velká noc

Změna programu vyhrazena
 

 

assets/files/Skolstvi_Volny-cas/2013/Kvarteto Martinu_CV.docx