Jste zde

Koncerty v obřadní síni radnice

Obřadní síň vysočanské radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 historická budova radnice, 2. patro, bezbariérový vstup, začátky koncertů 19.00, omezená kapacita sálu

 

23. 2.  "Pocta Petru Ebenovi" - Kvarteto Martinů a klavírista Karel Košárek

 

V roce 2017 si připomínáme 10. výročí úmrtí nejvýznamnějšího a světově proslulého českého skladatele 20. a 21. století Petra Ebena. Vydavatelstvím Supraphon vydává CD s Komorní hudbou Petra Ebena, jehož součástí bude i Klavírní kvintet, který Eben napsal na objednávku slavného londýnského souboru Nash Ensemble, a který zazní na koncertě ve Vysočanech. Tato skladba bude v ten večer zasazena do pomyslného "zlatého rámu", který utvoří hudba J. Haydna (Smyčcový kvartet g moll, op. 20) a L.van Beethovena (Smyčcový kvartet F dur op.18/1) .

 Připravujeme:

9. 3.  „Božský Čech Josef Mysliveček“ – koncert k 280. výročí od narození

Rejcha Collegium - J. Riedlbauch – flétna, Z. Rys, J. Kopicová – hoboje, P. Vaněk, A. Hustoles – klarinety, J. Hořejší, D. Prchlý - lesní rohy, M. Wichterle, P. Němeček – fagoty. Program: Skladby k výročí J. Myslivečka, Finále - skladby J. Rejchy6. 4. „Pomlázka se čepejří“  – předjaří a Velikonoce v českých lidových písních, říkánkách a obyčejích. Účinkuje : Malá česká muzika Jiřího Pospíšila, která se věnuje hudebnímu folklóru ze všech krajů Čech, okrajově (při společenských příležitostech) i lidovým písním z Moravy a ze Slovenska. Ve svém kmenovém repertoáru (přes 250 titulů) má lidové písně a taneční melodie lyrické, epické, milostné, žertovné, vojenské - zkrátka všechny typy lidových písní z různých historických vrstev, od renesance až po současnou dobu

 

Termíny dalších koncertů :   25. květen, 8. červen

                                        

 

Změna programu vyhrazena

 

 

assets/files/Skolstvi_Volny-cas/2013/Kvarteto Martinu_CV.docx