ZPI 26/2021 -Žádost o součinnost při řešení pozůstalosti v dědickém řízení k dohledání vlastníka nemovitosti

Žadatelka byla odkázána na Ministerstvo vnitra ČR, které dohledává údaje k vlastníkům nemovitotí.

Přílohy